Školku zhruba před rokem převedla obec na Jihomoravský kraj. Mezitím se ale zúžil paprsek dětí se zdravotním postižením a proto byla školka sloučena se Základní školou na ulici Kollárova, která vyučuje žáky se zdravotním postižením. Důvodem je dodržení zákonem dané kapacity žáků.

„Jde o možnost využít stávající prostory pro činnost běžné mateřské školky, která bude přijímat zdravé děti do běžných tříd a je také běžnou praxí mít v obecních mateřských školkách třídu pro děti zdravotně postižené,“ uvedl mluvčí Jihomoravského kraje Petr Holeček. Speciální mateřskou školu navštěvují zejména děti, které mají problémy s vadou řeči, se zrakovým, mentálním, tělěsným nebo kombinovaným postižením.

„Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se po výchovné a školící stránce nemění v závislosti na tom, jakou formou jsou děti vyučovány, protože všem dětem vedení škol poskytuje nutné potřeby, možnosti a schopnosti,“ dodal Holeček. Podle slov ředitele školky Miroslava Slavíka bude provoz tříd pro postižené děti stejně fungovat i nadále.