„Půjde o stálou expozici. Předpokládám, že v březnu začneme stavět," informoval starosta Skoronic Jan Grombíř. Podle něj je třeba vše dokončit tak, aby přebudované muzeum mohlo být slavnostně otevřené k příležitosti sjezdu rodáků, který bude v létě 2013. Při sjezdu totiž po deseti letech vyjede skoronická chasa ke své Jízdě králů v domácím prostředí.

Co bude přesně v nové expozici, se ještě neví. Jak starosta uvedl, v nejbližších dnech se setká se zástupkyněmi Vlastivědného muzea v Kyjově. Ty výstavu k Jízdě králů organizovaly ve svých prostorách už vloni. Společně vymyslí koncepci toho, jak bude v interiéru vše vypadat.

„Chceme, aby to bylo interaktivní bez nutnosti přítomnosti průvodce. Kdokoliv přijde, ať má možnost sám si pustit film, muziku, projít si fotky a řádně se informovat o Jízdě králů vůbec, a především o té ve Skoronicích," uvedl svou představu starosta.

Muzeum pravděpodobně nebude stále otevřené, stejně jako dosud. Před ním bude stát tabule se základními informacemi s uvedením kontaktu, kam se turisté mohou obrátit kvůli otevření expozice.

Přestavba i s instalací vyjdou přibližně na jeden milion korun. Více než šest set padesát tisíc korun se podařilo získat prostřednictvím výzvy leader. Přibližně stem tisíc přispěje ministerstvo kultury, které má od zařazení Jízdy králů do seznamu UNESCO na zprovoznění muzea také zájem.

První fotografii Jízdy králů ve Skoronicích pořídila Vlasta Havelková pravděpodobně v roce 1896. Začátkem 20. století tento zvyk slábnul, poslední fotografie Jízdy králů je z roku 1911. Až do roku 1943 se jízda ve Skoronicích neuskutečnila. Obnovit se ji podařilo až v roce 1943. Současný věhlas jí dodala především účast na Slováckých rocích v Kyjově, konajících se téměř pravidelně ve čtyřletém cyklu od roku 1956. V domácím prostředí se konává v průměru jednou za deset let při příležitosti sjezdu rodáků. Letniční termín jízdy chasa už dříve opustila. Den konání se přizpůsobuje termínům folklorních festivalů – nejbližší sjezd rodáků ve Skoronicích bude v roce 2013 a Slovácký rok v Kyjově v roce 2015.