Sváteční den toho nabízí mnohem víc. „Za moment tu složí přísahu po sto letech nadšenci z Klubu vojenské historie Slovácko ve spolupráci a svých přátel,“ prozrazuje historička Masarykova muzea v Hodoníně Hana Sýkorová. Ještě před tím si však jdu projít na náměstí vojenské ležení s polním lazaretem, polní kuchyní a dobovými zbraněmi.

Slovácká brigáda měla v roce 1918 tisíce členů. Po obědě sem vyrazili i místní manželský pár. „Šli jsme se projít a kroky nás zavedli sem. Slyšeli jsme i muziku. Prohlídneme si, co tu je a určitě počkáme i na přísahu,“ říká Markéta Holánková. Na náměstí se pomalu pomalu schází před druhou hodinou na až na tři stovky lidí.

Za pár minut už pochodem přichází několik příslušníků Slovácké brigády v několika různých uniformách. V čele jdou dva vlajkonoši. Důvody dnešního setkání prozrazuje uvaděč pár větami o historii tohoto období a významu této téměř zapomenuté jednotky. „Neskutečně si cením těchto chlapů, kteří obětují svůj volný čas a jsou ochotni tu stát v tomto mrazu,“ říká mí Jan Oravec, který celou přísahu sleduje společně vedle mě.

Po skončení tohoto slavnostního mohou ti nejzapálenější ve tři hodiny zamířit do Masarykova muzea, kde si vyslechnout podrobnou přednášku o Slovácké brigádě, která v minulosti zasahovala na Slovensku proti maďarským vojákům nebo v u hranic na pomezí Mikulova a Znojma proti německým jednotkám. Po konci první světové války navíc bránila československé hranice.