V podobném duchu se vyjádřila jedna z účastnic bukovanského krojového doprovodu Světlana Stonavská. „Před čtyřmi lety jsem malého vozila na vozíčku, teď už jde se mnou. Ještě před tím jsem chodila s chasou. Člověk vidí, jak stárne. Je to ale krásné," řekla.

A že věrnost tradicím je Bukovanským opravdu vlastní, ukázali se vší parádou a precizností. Máj pospojovanou ze dvou stromů přepravili vcelku, s koňským povozem, pěšky z obce až do města. Asi padesát párů silných rukou za pomocí žebříků, dřevěných tyčí s lany, písničky, vína a piva pak umístilo čtyřicetimetrovou chloubu ozdobenou mašlemi, růžemi a tureckým šátkem na špici do připraveného otvoru na Masarykově náměstí.

V pátečním programu vystoupily mužské sbory, Mladá muzika ze Šardic, dechová i cimbálová muzika.

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube

Více videí na: https://www.youtube.com/user/TondaVrba