Komplex se oficiálně otevřel v minulých dnech u příležitosti sedmdesátého výročí zahájení archeologických výzkumů na zdejším hradišti. Takzvaný Bílý dům od počátků sloužil jako archeologická základna a také jako pracoviště vedoucího rozsáhlých výzkumů akademika Josefa Poulíka, který tuto lokalitu pro vědu objevil.

Zázemí archeologů tady ale zasáhl v roce 2007 ničivý požár. Nově se Bílý dům otevřel nyní, a to jako prezentační budova příběhu Objevování Mikulčic s audiovizuálním prostorem.

Letošní záchranný archeologický výzkum v Hroznové Lhotě.
Nové objevy v Hroznové Lhotě, archeologové našli pec a možná i zbytek kostela

„Sešli jsme se tady i pro to, abychom všem, kteří se na sedmi desetiletích výzkumu podíleli, žijícím i těm, kteří už nejsou mezi námi, vyjádřili úctu, poděkování a uznání. Asi těžko bychom našli vhodnější místo pro toto poděkování, než je centrální poloha akropole velkomoravského hradiště,“ uvedl ředitel Archeologického ústavu Akademie věd ČR Balázs Komoróczy.

Vedlejší budova má být využívaná pro muzejně-pedagogickou práci, kterou tady nabízí pracovníci mikulčického Slovanského hradiště, tedy pobočky Masarykova muzea v Hodoníně.

Evropské peníze na trojici objektů se podařilo Archeologickému ústavu získat díky přeshraniční spolupráci s blízkým městem Holíč. Při slavnostním otevření zavedla do minulých staletí i u hudba v podání Plaisirs de Musique.