Už v pátek děti z objednaných školních skupin poznaly práci archeologa a raně středověký tábor, který na památníku rozbalili členové Kmenového svazu Styrke a jejich přátelé. „Přijelo na sto padesát dětí ze čtyř základních škol v kraji," uvedl vedoucí hradiště František Synek.

V sobotu se v areálu uskutečnil tradiční Bulharský den včetně pravoslavné cyrilometodějské pouti u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů. Návštěvníci mohli shlédnout několik bojových ukázek v podání členů Styrke, prohlédnout si jejich výstroj, výzbroj i ležení a ochutnat dobovou kuchyni. „Nepředstavujeme pouze velkomoravské bojovníky, ale také Vikingy usazené na ruském území, slovanské bojovníky ze západu či z přemyslovských Čech," řekl zástupce vojvody Tomáš Antoš.

Sobotní nabídku uzavřela muzejní noc kostelů. Neděle patřila programu Krásy mikulčického luhu, který nabídl přírodovědné, naučné i rukodělné aktivity pro rodiny s dětmi.