Podle hodonínského místostarosty Vítězslava Krabičky (SZ/Změna) je důvodem budoucí rozvoj Hodonína. 
„V Bažantnici jsme svíráni Lesy ČR. Chyběly plochy pro rozvoj naší zoologické zahrady, fotbalového a atletického stadionu, cyklostezku i pro lávku na Dúbravu a také pro naše obyvatele v souvislosti 
s takzvaným lesoparkem," uvedl Krabička.

Ujistil, že uvažovaná městská správa příměstského lesa nebude znamenat jeho mýcení, ale spíše obnovu. „Chceme tam vytvořit zónu odpočinku a klidu, kde by byl právě lesopark. Myslím si, že vedení města nebude měnit názor a ponechá lokalitě funkci lesa. I když se bude rozšiřovat část zoo či sportovní areál, chceme les co nejvíce šetřit," dodal Krabička.

Další částí, o kterou radnice usiluje, je bývalé pionýrské, později dětské městečko. Na státních pozemcích tam vlastní stavby. Poslední zájmové dílo je v lokalitě Lučina v ulici Na Pískách. Tam odbor rozvoje města počítá 
s umístěním nádrže pro zachycení dešťových vod.

Za tyto pozemky v hodnotě přesahující třicet milionů korun radnice zřejmě nabídne rozsáhlé parcely v rohateckých Roztrhánkách. „Jde 
o takzvaný historický majetek města. To znamená, že obec tyto pozemky vlastnila již před rokem 1950," přiblížil majetkoprávní referent hodonínského městského úřadu Jiří Mráka.

VÍCE SE DOČTETE V ÚTERNÍM VYDÁNÍ HODONÍNSKÉHO DENÍKU ROVNOST