„Rada vzala na vědomí předloženou zprávu a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na přepracování projektové dokumentace,“ stojí v usnesení radních. Záměrem vedení města je, aby měl přepracovaný projekt nižší rozpočtované náklady.

Rekonstrukce počítá především se změnami na oknech, ale také s přístavbou střechy. „Když je někdy větší pohřeb, stojí venku lidé, co do síně nevešli. Potom jsou vystaveni rozmarům počasí. Po rekonstrukci bude venku dostatečně velký přístřešek, pod který bude možné se schovat s tím, že lidé stále zůstanou v bezprostřední blízkosti východu,“ informoval starosta Kyjova František Lukl. Pokud se vše zdaří, začne se podle něj na opravách pracovat až na sklonku tohoto roku.

Jako náhradní variantu pro smuteční obřady zvolilo město gymnazijní kapli. „Průběh pohřbů místních bude po dobu rekonstrukce zřejmě podobný, jako je nyní u církevních obřadů. Po jejich skončení u kostela či zmíněné gymnazijní kaple se smuteční hosté přesunou auty na hřbitov k hrobu,“ předpokládá starosta.

Jak připomněl provozovatel jedné z kyjovských pohřebních služeb Jiří Ivan, průvody z kostela na hřbitov se v Kyjově už dávno nedělají. „Je to tak dvacet let, co se s nimi přestalo,“ uvedl provozovatel, který se domnívá, že město nabízí i lepší náhradní varianty než gymnazijní kaple, která je příliš spjatá s církevními obřady. „Například Husův sbor je vhodnější,“ myslí si.

Jak Ivan doplnil, pořád ale existuje tradiční, i když dnes už téměř zapomenutá varianta, vypravení zemřelého z domu. Jak vychází ze zkušeností další kyjovské pohřební služby, v Kyjově se tato varianta v posledních letech už vůbec nepoužívá. Poměrně častá je ale například v sousedních Bukovanech.

Využití jiné smuteční síně mimo Kyjov nebude podle provozovatelů služeb pro místní vhodné, pohřeb by to prodražilo. Shodují se v tom, že až praxe ukáže, co budou pozůstalí po dobu rekonstrukce upřednostňovat či navrhovat. Zatím mají na podobné starosti několik měsíců čas.

Poslední zmíněná varianta ale může být přijatelná pro lidi z okolí, kteří za současných podmínek volí pro obřad smuteční síň v Kyjově. Ti s dopravou musí i tak počítat. Podobných zařízení se nabízí hned několik, nejblíže v Šardicích. Jen o něco málo vzdálenější smuteční síně jsou pak v Dubňanech či Ratíškovicích. Nabízí se také směrem na západ Ždánice, směrem na východ Veselí nad Moravou nebo Strážnice.

Město Kyjov nechá ovšem přepracovat nejen projekt, ale nechá zpracovat i studii, která navrhne použití obnovitelných zdrojů, aby síň po rekonstrukci šetřila pokladnu města nižšími provozními náklady.