Nejstarší část domu, který byl dříve školou, pochází až z přelomu osmnáctého a devatenáctého století.

Jelikož budova byla několikrát přistavována, nelze dnes říct, jak stará je současná střecha. „Když jsem se díval na konstrukci krovu, prohlížel jsem si trámy. Byly ještě klasické, ručně tesané, nikoli řezané mechanicky přes katr. Z toho soudím, že střecha je opravdu hodně stará. Potřeba výměny byla akutní,“ uvedl starosta Sobůlek František Svoboda.

Podle něj byla střecha už v havarijním stavu. Protékala na mnoha místech. Všude byly praskliny či místa prorostlá mechem. Obec ale sháněla ještě nějakou dotaci, která by ji pomohla s financováním.

Nakonec uspěla u Jihomoravského kraje v programu na obnovu venkova. Získala sto padesát tisíc. I tak bylo nutné téměř milionový rozpočet opravy snížit. To se nakonec podařilo.

„Abychom ušetřili, volili jsme například jinou než navrženou krytinu. Museli jsme provést i další opatření, abychom vůbec byli schopni opravu uskutečnit. Omezili jsme všechny dražší prvky. Například jen vikýřů bylo původně dvanáct,“ přiblížil změny starosta.

Obec samozřejmě musela dbát, aby změny nebyly na úkor funkce či světlosti. Pod střechou je například i siréna, což je důležitý prvek, který musí být dobře přístupný.

Nová krytina je plechová z loxovaného hliníku. „Tuto variantu jsme zvolili, kvůli nízké hmotnosti. Je důležitá právě proto, že budova i střecha se dnes skládá s mnoha přístaveb z různého období, což může mít ještě za důsledek různé chování jednotlivých částí. I dříve použitý eternit byl velmi lehký,“ vysvětlil starosta.

Hotovo by mělo být do konce října.

Budova dnešního obecního úřadu byla dříve školou. Postavená byla v roce 1794. Roku 1899 byla rozšířena přístavbou, kterou prováděl stavitel Gustav Sonevend z Kyjova. Například v místech, kde nyní sedí starosta, byl původně byt ředitele školy.