K vidění jsou nejen úbory cvičenců či slavnostní oděv členů jednoty, ale i historické fotografie, či plán stavby sokolovny.

Kyjovští sokoli se ale zapsali do historie něčím, čím se jiné jednoty pochlubit nemohou. Právě oni stáli před devadesáti lety u zrodu nejstaršího folklorního festivalu v ČR, Slováckého roku.