Momentálně lze vidět nepřehlédnutelné dlouhé řady solárních panelů na výjezdech z města na Svatobořice-Mistřín, Milotice, Vlkoš i Strážovice. Další mají být za místní částí Nětčice při výjezdu na Kostelec.

„Proč má být zničené krásné panorama polí za Kyjovem s vystupujícím kostelem Kostelce?“ ptají se kromě jiného obyvatelé podepsaní pod peticí. Jejich názor zastupitelům na posledním zasedání tlumočila členka zastupitelstva Dana Mezihoráková.

Lidé z Nětčic se ale nebojí jen zničení krajinného rázu, nebo ztráty rozsáhlého prostoru pro venčení větších psů, ale také skládky, která stejné místo dříve hyzdila, a před pěti lety se jí podařilo zahrnout a prostor úspěšně rekultivovat.

Zahrnuté odpadky od okolní zeminy oddělují speciální fólie. Z jejich porušení a následného úniku nebezpečných látek se obyvatelé bojí. Obavy s nimi sdílejí i někteří zastupitelé.

„Měli bychom si vyžádat aktuální stav monitoringu skládky. Už teď tam jezdí stroje a kopou do hloubky,“ vyzýval kolegy zastupitele Jan Navrátil.

Stavbě nic nebrání

Problém je ale v tom, že stavba už byla schválená a jejímu uskutečnění za dodržení podmínek stanovených odbory kyjovského úřadu, nic nebrání.

Odpovídá i územnímu plánu. Jeho změnu, která stavbu umožňuje, zastupitelé schválili v roce 2008. Ti by mohli odsouhlasit další změnu, která by to naopak znemožnila, ale tím by si město založilo na velké problémy.

„Stavba byla řádně povolená a staví se. V tomto momentě by se investor pravděpodobně domáhal náhrad škody,“ uvedl tajemník kyjovské radnice Milan Jagoš. „Plocha je navíc už zastavěná, takže změnit ani nejde,“ doplnil.

Práce na pozemku začaly už na začátku listopadu.

Městu Kyjov dokonce nepatří ani pozemky, na kterých elektrárna bude.

„Oficiálně patří stále nějakému panu Hájkovi, což byl Žid. Poslední zmínka o něm je už přibližně devadesát let stará. Dodnes není vyřízeno dědictví. Soud stanovil opatrovníka a ten podepsal smlouvu s investorem, který teď staví zmíněnou elektrárnu,“ vysvětlil komplikované majetkové poměry tajemník.

Lidé, potažmo zastupitelé, tak mohou snad jen na stavbu dohlížet a pohlídat si s plnění těch věcí, kterých se nejvíce obávají a které se týkají zahrnuté skládky.

„To vše ale řeší i schválené rozhodnutí úřadu. Musí pokračovat monitoring skládky, musí následovat výsadba zeleně v okolí a další věci,“ vysvětlil Jagoš.

Jak jej při zasedání zastupitelů doplnil starosta František Lukl. Na dodržení stanovených podmínek je vázána kolaudace stavby, proto je i v zájmu stavebníka, aby je dodržel.