Ve vinných sklepech Nechory se soutěžilo v servírování a sekání sektů.
Loňský rekord, kdy se v limitu jedné minuty podařilo sedmadvaceti sommeliérům otevřít sekt useknutím jeho hrdla se zátkou, se letos nepodařilo v počtu devětadvacet lidí pokořit.

„Tento rekord se podařilo pouze vyrovnat. Naproti tomu Libor Nazarčuk, organizátor a moderátor akce i zkušený sommeliér, svůj původní rekord v sekání sektů na čas různými nástroji překonal.
Zatímco loni usekl hrdla šesti láhvím, letos se mu to podařilo u osmi, a to srpem, popelníkem, podkovou, svícnem, šavlí, kastrůlkem, montážním klíčem a dokonce i talířkem,“ informoval Michal Jurečka z Agentury Dobrý den. Ta tento rekord zaprotokoluje a díky tomu se dostane do databáze českých rekordů.