Všechny tři strany mají připravit závěrečné návrhy tak, aby soud mohl na konci května vynést verdikt. „Právní zástupci uvádí, že nebudou uplatňovat žádná nová skutková tvrzení ani provedení dalších důkazů,“ řekla soudkyně Kateřina Krůpová. Následně odročila jednání na poslední květnové úterý s tím, že uzavření soudního smíru se v současnosti nejeví jako reálné. Tomu totiž také odpovídá celý vývoj sporu.

Během dvou hodin posledního projednávání žaloby hodonínské společnosti Elvorev na město Hodonín z důvodu netransparentního prodeje městského pozemku ve prospěch společnosti Reag Plus byla na stole řada důkazů. Přesto advokát žalující firmy tvrdil, že město nedoplnilo žádné důkazy potvrzující, že mělo zřízení vaskulárního centra jako „důležitý zájem" před vyhlášením záměru prodeje pozemku.

Zahájení provozu sdílených kol v Hodoníně přivítaly i kapky deště.
VIDEO: V Hodoníně nově fungují sdílená kola, cyklisté mají zdarma čtvrt hodiny

„V daném případě nebyl veřejný zájem na vybudování kardiovaskulárního centra deklarován v žádném strategickém dokumentu ani záměru,“ uvedl právní zástupce žalující firmy Petr Bouda. Podle vedoucího radničního odboru právního a majetku Petra Spaziera, ale město takovou povinnost ze zákona nemá.

Zároveň se obě strany odkazovaly na metodiku či vyjádření ministerstva vnitra, které ale interpretovaly po svém. A to včetně mimoekonomických důvodů, které mají být už reálně dané před uzavřením smlouvy.

„Musí být právně zabezpečen obsah kupní smlouvy, což se v daném případě nestalo. Smluvní pokuty ujednané v kupní smlouvě nemohou plnit motivační a zabezpečovací funkcí,“ připomněl právní zástupce Elvorevu Petr Bouda z kanceláře Frank Bold Advokáti, která podala kvůli přiblížení historie záměru i žádost o informace na město. Za což mu mělo být naúčtováno pětačtyřicet tisíc korun.

Pozůstatky budovy bývalé Lidové školy umění v centru Hodonína.Pozůstatky budovy bývalé Lidové školy umění v centru Hodonína.Zdroj: Deník/Petr Turek

K náplni kupní smlouvy se vyjádřil i vedoucí právního odboru radnice Spazier. „Obsahuje závazek žalovaného 2 (Reag Plus - pozn. red.) předložit nejpozději do 30. června 2029 kolaudační souhlas nebo jinou listinu opravňující užívat stavbu jako nestátní zdravotnické zařízení,“ upozornil. Za nedodržení termínu je pokuta sto tisíc korun za každý kalendářní rok.

Dalším uvedeným závazkem je desetiletý provoz nestátního zdravotnické zařízení určeného k poskytování lékařských služeb v oboru vaskulární medicíny. Při nesplnění je ve smlouvě uvedena jednorázová, půlmilionová penalizace. Podle právní zástupkyně Reag plus Evy Bártečkové byly splněny všechny podmínky pro platné uzavření kupní smlouvy.

„A nebyla podle mého názoru uzavřena v rozporu s dobrými mravy, jak tvrdí žalobkyně, z hlediska žalovaného 2,“ řekla advokátka zastupující Reag plus.

Tato společnost, i jak zaznělo u soudu, do kauzy spadla tak trochu jako slepý k houslím. „Nemusela dělat nic špatně. Podnikatelský záměr je legitimní. Avšak pokud soud dospěje k závěru, že město porušilo některé pravidlo postupovat v péči řádného hospodáře při prodeji pozemku, tak bohužel negativní důsledky na něj padnou,“ podotkla soudkyně Krůpová.

Sám jednatel Reagu plus a lékař Jiří Matuška u soudu připomněl, že pro vaskulární centrum hledal vhodný pozemek téměř dvacet let. Už v roce 2004 oslovil město kvůli budově v bývalých kasárnách a pak hledal další možnosti přes realitní kanceláře.

Bytové domy v Hodoníně.
Byt v Hodoníně za tři a půl milionu? Rodina potřebuje na hypotéku stovky tisíc

„Hlavním důvodem, proč se rozhodl požádat o odkup pozemku, je naprostá roztříštěnost jeho pracovišť v Hodoníně. V současné době poskytuje péči na čtyřech adresách,“ uvedla advokátka Bártečková. Podle ní by pro pacienty znamenalo podstatné zvýšení komfortu, kdyby všechno bylo soustředěno v jednotlivých podlažích nové budovy.

Jenže také jednatel Elvorevu Zdeněk Pávek žádal město o koupi pozemku, a to dokonce toho sporného po bývalé lidové škole umění. Stalo se tak poté, co radnice koupila před pěti lety parcelu zpátky v exekuční dražbě. Jak ale řekl právník města, radnice chtěla nejdříve využít pozemek pro vlastní potřeby s tím, že se zvažovala i výstavba bytového domu, město by pak byty pronajímalo.

Jak to bylo s prodejem?

Současné vedení se ale v závěru loňského května rozhodlo zveřejnit záměr prodeje parcely s odůvodněním předem vybraného zájemce s tím, že kupující na pozemku provede stavbu nestátního zdravotnického zařízení – vaskulární centrum. A to za cenu 3,6 milionu korun.

Se svou žádostí se v termínu přihlásil ještě jednatel Elvorevu, a to s kupní cenou pěti milionů a se záměrem zdravotnického zařízení. Při rozhodujícím hlasování loni 20. června rozhodlo sedmnáct koaličních zastupitelů o prodeji Reag Plusu. Ten svoji žádost o koupi podal na město necelé dva měsíce před klíčovým hlasováním.