Tradiční okresní soutěže hlídek mladých zdravotníků se zúčastnilo padesát dětí. „Měli jsme pět hlídek prvního stupně a pět hlídek druhého stupně. Soutěžily týmy z Hodonína, Lužic, Svatobořic-Mistřína, Moravské Nové Vsi a Lednice," uvedla ředitelka Úřadu oblastního spolku Českého červeného kříže v Hodoníně Alena Štukavcová.

Soutěžící rozdělení do týmu postupovali po jednotlivých stanovištích, kde se museli vypořádat s různými úkoly. Asi nejkomplikovanější zásah představovala otevřená zlomenina s tepenným krvácením. „Nejdříve si děti musí určit diagnózu, poté se domluvit, jak budou postupovat. V tomto případě je nutné použít zaškrcovadlo a neprodleně volat záchrannou službu, protože takové zranění laik zcela neošetří," řekla lékařka a předsedkyně oblastního spolku Olga Míčková.

Smyslem soutěže podle ní je to, aby si účastníci prakticky ověřili, co se ve výuce základů první pomoci naučili. „A jestli jsou okamžitě schopní adekvátně reagovat," dodala lékařka.

První místo a tím i postup do krajského kola soutěže si za první stupeň vysloužili žáci z Lednice, za druhý stupeň se nejlépe umístili školáci z Lužic.