Na únorovém zastupitelstvu na zaúčtování některých položek poukázal za Svobodné Jaroslav Brožovič. „Mám podezření, že byly neoprávněně vyfakturované úkony, které nebyly vůbec vykonané, a materiál, který nebyl 
nikdy dodaný," uvedl Brožovič.

Rozdíly bylo podle něj možné najít v použití rour jiného dodavatele, ve využití odlišného materiálu na zasypaní výkopu, v odstranění a posouvání pažícího boxu, který slouží k zajištění stěn výkopu, a v nedokončené demontáži plotu a sloupků. Svá tvrzení doložil sérií fotografií. „Celková škoda by se mohla vyšplhat až na tři čtvrtě milionu," upozornil na zasedání zastupitel.

Kanalizaci bylo potřeba opravit kvůli provozu kuchyně základní školy. Výběrové řízení vyhrála společnost Vodohospodářské stavby Javorník. Z pěti firem nabídla nejnižší částku – jeden a půl milionu.

Stavba nebyla v době konání únorového zastupitelstva dokončená, ani předaná. Obec firmě zaplatila už na konci prosince sjednanou částku. Starosta Dušan Horák ze Sdružení nezávislých kandidátů – Živnostníci pak v únoru poslal zastupitelům prohlášení s tím, že společnost měla v návaznosti na již zaplacenou fakturu dodat zbylou dokumentaci a účet za více a méně práce už v lednu. Datum předání stavby se však oddálilo kvůli počasí. „Na základě pověření rady jsem jednal s dodavatelem i technickým dozorem. Sedmého března se sešla kontrolní komise složená ze členů zastupitelstva a kontrolního výboru se zástupci dodavatelské firmy, technickým dozorem a předsedou komise výstavby," sdělil Horák.

Setkání mělo vše vysvětlit. Po jednání s obcí zaslala společnost opravný daňový doklad. Obci se vrátilo téměř půl milionu korun. V něm jsou zmíněné například i změny výrobce rour a materiál na zásyp výkopů.

Podle ředitele stavební firmy zaměstnávající asi sto padesát lidí Jana Čecha se fakturace zakázky skládala ze dvou částí. „A to jediné konečné faktury za provedené práce po ukončení prací a jediné faktury za vícepráce a méněpráce," uvedl Čech s tím, že obě faktury i další změny materiálů odsouhlasila obec nebo její technický dozor.

„Jedná se ze strany zastupitelů za Svobodné o politický boj uvnitř obce a je mi líto, že jsme se toho museli zúčastnit," dodal ředitel.

Podle mutěnických Svobodných ale zůstává spousta dalších nejasností, stejně tak jako nedostatky za více než sto padesát tisíc korun. „Jak se mohlo stát, že obec zaplatila fakturu, o které bylo předem jasné, že položky na ní neodpovídají skutečně dodanému materiálu a pracím? Jsme zvědaví na stanovisko kontrolního výboru," shrnul zastupitel Josef Vagunda-Drgáč. Stanovisko kontrolního výboru bude známé nejdříve na příštím zasedání mutěnických volených zástupců.

Starosta Horák tvrdí, že vše bylo řádně vysvětlené na jednání kontrolní komise, které se zúčastnili i zástupci Svobodných. „Není to první obvinění vznesené zastupiteli ze Strany svobodných občanů. Od začátku volebního období je kritika práce starosty a rady obce na denním pořádku, a to nejenom na jednání zastupitelstva. Je to styl práce a zviditelnění členů této strany," reagoval starosta.