„Souvisí to i se školou. Vždyť tudy chodí i děti. Je to tam nebezpečné," nakousl diskuzi jeden z místních, který se účastnil posledních Hovorů s občany. Diskutovat se zástupci kyjovské radnice jich přišlo téměř padesát.

Přidali se i další z této odlehlé části města. Chůze podél frekventované silnice, která je úzká a nevede kolem ní chodník, vadí mnohým. Před časem ale z radnice zaznělo, že výstavba chodníku je tam problematická natolik, že jde až o neřešitelný problém. Komplikací je z jedné strany svah, z druhé pak blízkost kolejí. Místní se proto ptali přítomného starosty Františka Lukla, jestli se situaci podařilo vyřešit.

Že problém skutečně souvisí i se školou, potvrdil další příspěvek do diskuze. „Z hlediska bezpečnosti je pro nás lepší děti do školy vozit. Pak už je ale pro nás výhodnější je vozit do některé ze škol přímo v Kyjově a ne do té naší v Bohuslavicích," uvedla jedna z přítomných žen.

Podporu projevila i nově jmenovaná ředitelka tamní základní školy Jovanka Rybová, na kterou směřoval dotaz, zda o situaci ví a jak se jí s ohledem na školní mládež líbí. „Samozřejmě, že i mě to vadí. Problémem bezpečné cesty do školy i ze školy jsem se zabývala i na svém bývalém působišti, kde jsme se s dětmi účastnili projektu Bezpečně do školy, který právě upozorňuje na nebezpečné úseky," uvedla ředitelka.

Jak starosta vysvětlil, odpověď má být známá do konce tohoto roku. To je totiž termín, který vedení města stanovilo speciální komisi, jejíž činnost zaštituje přímo tajemník radnice Milan Jagoš.

„V komisi jsou zástupci policie, Českých drah či silničářů. Jsou tam všichni, kteří k tomu mají co říct. Jejich úkolem pak není hledat důvody, proč to nejde. Chceme, aby našli řešení, které může být pro všechny schůdné. Až pak budeme řešit peníze, které k tomu budou potřeba," uvedl starosta, podle nějž by vedení města rozhodně vynaložilo úsilí, aby potřebné peníze sehnalo a připomněl, že už prošla schvalováním novela o rozpočtovém určení daní, která Kyjovu přilepší.

„Předpokládám, že nové přerozdělení daní může naší městské pokladně každoročně přinášet asi deset milionů korun navíc. Budou to peníze, které půjdou právě do investičních akcí, jako je tato," dodal starosta.

Nakonec přišla v diskuzi řeč i na možnost dočasného řešení se snížením rychlosti. Jak ale starosta poznamenal, v Bohuslavicích jsou dvě skupiny, které v tomto nemají shodu. Jelikož ale na Hovorech s občany nebyl nikdo, kdo by se proti snížení rychlosti postavil, slíbil starosta toto opatření zavést. V co nejkratší době tam město podle jeho slov zajistí značku nejvyšší povolené rychlosti třicet kilometrů v hodině.