Beseda se uskuteční v přednáškovém sále knihovny o půl šesté večer.

JAN BOHÁČ