Do společného nákupu energií pod hlavičkou institutu je v současnosti zapojených dalších asi dvacet obcí z Hodonínska. A další se hlásí. „Spolupráce je velmi dobrá. Každý rok dosahujeme lepších podmínek při sjednávání nákupu energií," řekl kněždubský starosta Libor Grabec.

S organizací spolupracují již tři roky a podle rozhodnutí zastupitelů s tím budou pokračovat i nadále. Elektřinu a plyn využívá obec ve svých odběrných místech. Patří sem například obecní úřad a další správní budovy, sokolovna, čerpací stanice vodovodu a veřejné osvětlení.

Naopak nováčkem jsou Kelčany. Mají za sebou první rok, berou plyn i elektřinu. „Ušetřili jsme asi třináct tisíc korun za rok," odhadl kelčanský starosta Radim Konečný. První rok mají za sebou i Dražůvky. „Spolupráce je dobrá, hodně toho vyřídili sami," zhodnotila starostka Dražůvek Klára Čudrnáková.

Institut vznikl před čtyřmi lety. „Ještě rok před tím se na trhu objevil problém, starostové malých obcí si stěžovali, že se s nimi nenakládá korektně. Když vyjednávali o cenách elektrické energie, dostali na stůl nabídku – buď ber, nebo nech ležet. Proto vznikla myšlenka společných nákupů," osvětlil počátky institutu jeho ředitel Michal Pummer.

Myšlenka je taková, že se dá dohromady co nejvíce obcí a elektřinu a plyn společně nakoupí na komoditní burze v Kladně. „Nejsme ale firma, která energie nakoupí a poté je prodá. Jsme pouze administrátoři. Dostaneme plnou moc od obce, na burze je zastoupíme. Dodavatelé pak soutěží, kdo dá nižší cenu. Obce pak s dodavateli uzavírají smlouvu. Přes nás nejdou žádné platby," vysvětlil Plummer.

Poplatky se platí jenom na burze, nyní je to něco přes jedno procento z objemu. Institut poplatky zaplatí za všechny obce a poté jim je vyfakturuje. Smlouva o spolupráci s obcemi se uzavírá vždy jen na jeden rok, poté se musí vždy prodloužit. Institut je neziskovou organizací podporovanou Jihomoravským krajem.

Dodávky na rok 2017 jsou již vysoutěžené. Oproti minulému roku je úspora u plynu pětadvacet procent, u elektřiny je to pět procent.