Učitelky chtějí pro své malé svěřence jen to nejlepší. Hlavně pro ně vytvářet pohodové a klidné prostředí a také je vést ke zdravému životnímu stylu. „Chceme, aby naše školka byla místem bezpečí, jistoty a vzájemného porozumění. O děti se snažíme pečovat a dávat jim podporu, kterou potřebují,“ uvedla vedoucí učitelka Hana Horáková.

Děti jsou rozdělené do věkově smíšených tříd, učí se žít ve skupině, kde je nutné vzájemně se respektovat.

Mateřská škola také úzce spolupracuje se základní školou tak, aby dětem usnadnila přechod ze školky do školy. „Společně s dětmi ze základky se zúčastňujeme různých kulturních akcí, ať už jsou to koncerty, divadla nebo různé výstavy. Veškeré snažení zaměstnanců mateřské školky zkrátka směřuje k tomu, aby děti, rodiče i samotní zaměstnanci byli spokojení a šťastní,“ řekla Horáková.