„Nejde vyloženě o sportovní třídy, ale o rozšířenou výuku tělesné výchovy,“ upřesnil ředitel školy Jiří Búřil. Zřizování sportovních tříd totiž neumožňuje Rámcový vzdělávací program, jenž bude platit od příštího školního roku.

Škola si ale může v rámci tohoto programu stanovit určité množství disponibilních hodin a rozhodnout se, na co budou zaměřeny. Většinou je školy využívají k výuce volitelných předmětů. V kyjovské škole se však rozhodli, že tento čas využijí také k rozšířené výuce tělocviku. Častou obavou rodičů bývá, že pro příliš velký důraz na sport nemá malý sportovec dostatek času na ostatní předměty.

„Rozšířená výuka tělocviku nejde rozhodně na úkor ostatních předmětů,“ uklidnil případné obavy rodičů ředitel školy. V současné době mají rozšířenou výuku tělocviku v první a v šesté třídě. Na prvním stupni se rozvíjejí hlavně všeobecné pohybové schopnosti žáků jako jsou obratnost, rychlost, síla a vytrvalost. Na druhém stupni se potom děti specializují na jednotlivé sporty, které si samy vyberou.

Většinou jde o míčové hry, jako jsou basketbal, fotbal a tenis. Výuku zajistí učitelé školy, ale i trenéři kyjovských sportovních klubů. „Ti poskytnou velmi kvalitní trenérské zázemí nutné ke sportovnímu růstu,“ myslí si fotbalový trenér Ladislav Trávník. Rozšířená výuka tělocviku nabízí možnosti také malým tenistům. Ti by mohli docházet do tenisového klubu v Boršově, nebo by trenéři dojížděli i s vybavením do školy.

„Jsme schopní dětem poskytnout veškeré vybavení. Můžeme jim taky nabídnout minitenis, což je hra na menším hřišti,“ slíbil Ludvík Pintera z tenisového klubu. Trenéři by měli do školy docházet zhruba jednou za měsíc.

Podle ředitele se mohou zájemci o výuku tělocviku přihlásit do konce tohoto školního roku. Škola potom bude reagovat na množství zájemců o jednotlivé sportovní aktivity.