„Není zrovna ideální, abychom na hřbitově řešili takové spory. Ani si nevzpomínám, že by k tomu někdy v minulosti došlo. Každopádně jsme se dohodli na přijatelném postupu pro obě strany a klíč jsme následně odevzdali na městském úřadu,“ přiblížil ředitel hodonínské městské policie Jindřich Vašíček.

Pravoslavní mají totiž kapli pronajatou od města. Úředníci také následujících dnech klíč předali biskupovi. „Je vrácený tomu, s kým máme uzavřený smluvní vztah,“ sdělil v úterý mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček. Rada pravoslavné církevní obce v Hodoníně sice podala žádost o změnu nájmu u kaple na hřbitově, stávajícím nájemníkem však zůstává právě Olomoucko-brněnská eparchie.

Právě ta také zakázala výkon kněžské služby kvůli nekanonickému jednání hodonínskému duchovnímu správci. Ten, jak uvedl Deníku, se odvolal nejen k nejvyššímu představiteli pravoslavné církve českých zemí a Slovenska. Tedy metropolitovi, který má sídlo v Prešově. „Odvolal jsem se i k nejvyššímu statutárovi v českých zemích, kterým je arcibiskup Michal v Praze. Momentálně budu čekat a mít naději v usmíření, že se spor vyřeší ve prospěch věřících,“ řekl Matúš Vavro, který byl duchovním správcem v Hodoníně poslední čtyři roky.

Jak připomněl, hodonínské bohoslužby za jeho působení navštěvovalo kolem šedesáti věřících. „Nejsou jenom z Hodonína, ale i z Čejče, Kyjova, Dolních Bojanovic i Břeclavska. Přicházeli za námi i uprchlíci, lidé z ukrajinskou národností. Věřícím se ale nelíbilo to, že byl odvolán jejich duchovní správce bez jejich vědomí. Myslím si, že je tady vnitřní spor mezi vedením eparchie a našimi věřícím, který je zapotřebí vyřešit,“ uvedl Vavro s tím, že je stále kněz. Může tak třeba křtít či oddávat.Poslední hodonínský pravoslavný duchovní správce upozornil hlavně na to, že zdejší věřící momentálně nemají chrám. U hřbitovní kaple tak v současnosti program budoucích bohoslužeb chybí. „Nový duchovní se dohodne s věřícími. Následně pak termíny vyvěsí,“ sdělil v úterý vikární biskup Izaiáš Slaninka s tím, že obnovení bohoslužeb v Hodoníně je plánované na červen.

Vedení eparchie, tedy pravoslavné obdoby diecéze, na svém webu poslednímu hodonínskému duchovnímu vytýká nekomunikaci s nadřízenými, kritizuje záměr změnit nájemce u kaple a také vazby s brněnskou pravoslavnou obcí. Právě ta po neshodách s vedením eparchie a po uzavření kostela svatého Václava i s bohoslužbami získala azyl v náhradních prostorách Chrámu Spasitele Církve československé husitské. Brněnští navíc na svém webu Pravoslavnebrno.cz podpořili hodonínskou pravoslavnou farnost. Vedení eparchie je ale označuje za spiklence a rozkolníky.