Směs se musí vybírat podle účelu trávníku. „Obce si často neujasní dopředu, k čemu má daný trávník sloužit. To je základ péče o trávník,” říká vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Jiří Skládanka.

Nezájem obcí potvrzuje i Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se zabývá ochranou přírody. „Obce se na nás s dotazy ohledně trávníků téměř neobrací, jednou za čas si jen někdo zavolá o radu,” uvedl Jurek.

Změnit přístup ke svým trávníkům se rozhodli v brněnských Kohoutovicích. Na jednom místě vysekali v trávníku velké písmeno „K”. „Chceme lidem přiblížit moderní způsoby seče a péče o trávník,” prohlásil starosta Kohoutovic Jakub Hruška.

S metodou mozaikové seče, kterou nyní v Kohoutovicích používají, jim pomohla již zmíněná organizace Rezekvítek. „Pomáháme jim s plánováním sečení. Zatím se tak stalo v jednom místě, vytipované máme i další lokality. Metoda šetří čas i energii při sečení, zároveň také zvyšuje biodiverzitu a ochlazuje mikroklima. Zohledňujeme i účel každého trávníku, například rekreační oblasti jsou sečeny častěji ” doplnil Jurek.

V případě metody mozaikové seče se trávník rozdělí na posečené a neposečené části, čímž vzniknou různé obrazce. Jednotlivé části se pak sečou v různých termínech. Metodu používají i v dalších evropských městech, například ve Vídni.

Účel trávníku zohledňují při volbě travné směsi i Veřejná zeleň města Brna. „Trávníky v parcích, například v Lužánkách, připravujeme jako pobytové. Už patnáctým rokem se také staráme o trávníky, jejichž účelem je zvýšení biodiverzity v daném místě,” uvedl ředitel organizace Jozef Kasala.

ŠTĚPÁN BUBÍK