Na kapli i Srdci obce pracoval stejný architekt, jímž je Jaroslav Vlach z kyjovského Ateliéru 100d. Mohl tak navázat na již vytvořené dílo. To spočívalo hlavně v propojení tří os. „Jednak je to osa kaple, která směřuje na Vatikán, další je směr stávající uličky mezi domy a třetí je ulice ke sklepům. V jejich průniku vznikl pomyslný střed," popsal architekt.

Osa kaple vychází od středu oltářního stolce, v němž je umístěná kapka krve Jana Pavla II. a která směřuje k Římu. V průsečíků tří os bude střed Srdce obce, jímž bude pravděpodobně buk, symbol Bukovan. Kolem stromu vznikne betonový posed obložený dřevem. V blízkosti Bukovanští rozmístí i informační tabule s mapami a historickými fotografiemi.

Střed Srdce obklopí zeleň a lavičky na zaoblených betonových zídkách. „Snažili jsme se dodržet použití křivek, které byly hlavním nosným tématem kaple. Nechtěli jsme používat ostré úhly a pravidelnost. Střed jsme zaoblili křivkami," doplnil architekt. Příchozí také využijí stojan na kolo a mohou si prohlédnout sochu svatého Jana Nepomuckého, kterou sem místní přesunou.

Celé prostranství má plochu asi čtyř set metrů čtverečných. Stavební práce skončí ještě před nástupem července, náklady přesáhnou jeden milion korun. Na vytvoření Srdce obce navážou úpravy obecního úřadu. Z něj zmizí nevyužívaná terasa a zaměstnanci obecního úřadu tak získají místo pro archiv. Na venkovní stěně se objeví erb vesnice a hodiny.

Současný střed obce ale příliš nekopíruje ten historický. Dříve býval obchod, hospoda a kaplička v ulici Dědiny. Po roce 1948 však zmizely a zůstala jen kaplička. Bukovany se za tu dobu hodně změnily. „Jako mladé děvče pamatuji asfaltovou silnici, ale bez chodníků. Když popršelo, tak jsme chodili blátem, kolemjedoucí auta nás často postříkala," vzpomíná ředitelka bukovanské školy a kronikářka Božena Lužová.

Nové návsi muselo ustoupit několik domů a stodola. Otevřel se tak však výhled do údolí. „Je dobré, že zde vzniká takové centrum. Lidé hlavně na dědině se rádi setkávají a rádi se zastaví, povykládají si. Nejsme anonymní, pořád to zde ještě tak funguje," zhodnotila Lužová.