Ta také uvedla, že kvůli novému projektu budou muset zbořit dva domy a jednu stodolu. „Projektová dokumentace je rozpracovaná a myslím si, že by mohla být hotová na jaře. Pokud bude vyhlášený nějaký vhodný titul, tak bychom se rádi pokusili získat dotace," zauvažovala Šimečková.

Součástí nové návsi bude odstavné místo pro parkování a především klidová zóna . „V ní chceme umístit lavičky, hodně zeleně, informační systém a turistickou mapu. Nedaleko máme postavenou futuristickou zastávku, takže zpravodajské prvky budou v podobném duchu," popsala starostka obce se sedmi sty obyvateli.

Do budoucna plánuje přemístit na náves sochu svatého Jana Nepomuckého. „Je hodně poničená. S restaurátorem domlouvám její obnovu. Pokud získáme dotace, opravená památka by získala místo v klidové zóně," informovala o výhledech do budoucna Šimečková. Ráda by ještě prostor obohatila o něco památného, co by odkazovalo k nejstarší dochované pamětihodnosti vesnice. „Teď nás čeká výběrové řízení na bourání domů. Na jaře bude hotová projektová dokumentace. Pokud by se pak vše zvládlo do podzimu, byla bych ráda," uzavřela starostka Bukovan.

Předpokládané náklady na úpravu bukovanské návsi dosahují na jednoho milionu korun. „Možná se s cenou dostaneme i níž, což ale zatím není možné odhadnout, protože projektová dokumentace ještě není hotová," dodala Šimečková.