„Pořadatelé vyjádřili lítost nad nedostatky z minulého roku a udělali konkrétní kroky proto, aby se neopakovaly. Chci tomu věřit, a pokud tomu tak nebude, nemám tady co dělat,“ vyjádřil emotivně starosta svůj postoj po zasedání. „Pokud se při závodech objeví zásadní nedostatky, spojuji s nimi setrvání ve své funkci. Stejně tak to vyjádřili i zastupitelé různých politických stran, kteří se budou účastnit příprav realizačního výboru,“ zopakoval starosta společný závazek, který chvíli předtím veřejně uvedl nejen on, ale i zastupitelé: Michaela Moudrá, Jiří Frolec, Ivo Pojezný, Ivan Kocka a Kamil Filípek.

Tyto lidi jednotlivé politické strany nominovali, aby se spolu s pořadateli účastnili organizace a stali se prostředníky v dalším jednání s městem.

„Je to obrovská důvěra, kterou jsme od vedení města dostali,“ řekl k vyjádření zastupitelů předseda pořádajícího motoklubu Miroslav Frodl. Ten chápe účast zastupitelů na sezeních pořadatelů jako velkou výhodu. „Neměl jsem v minulých letech možnost chodit za vedoucími představiteli města a řešit s nimi vzniklé problémy. Teď budou přímo u toho,“ uvedl Frodl. Jak dodal, podobný model spolupráce, který nyní vznikl, funguje i na dalších podobných závodech, které se na území České republiky pořádají.

V počátku mimořádného sezení zastupitelů to přitom nevypadalo, že by mělo dojít na vypjatá prohlášení. Starosta v úvodním slovu shrnul všechna opatření, která pořadatelé pro tento rok připravili a z jeho slov už přítomní chápali, že zastupitelé pravděpodobně závody schválí v omezené podobě, jak organizátoři navrhovali. Poté vystoupil z řad publika jeden z místních Petr Weber, který už na předcházejícím zasedání navrhoval složení jistiny organizátory, jež by při nedodržení závazků propadla městu. Tentokrát navrhl, aby zastupitelé, pokud závody schválí, dali „hlavy na špalek.“

Hlasování pak skutečně bylo jednoznačné. „Souhlasilo devatenáct z přítomných zastupitelů, dva se zdrželi hlasování a dva byli proti,“ informovala mluvčí radnice Vanda Vykydalová. Čtyři zastupitelé podle zápisu na zasedání chyběli. Souhlas, který je platný i pro příští ročník, je ale vázán na určité podmínky. Jde například o navýšení počtu přestávek s možností přechodu přes cestu, jedna vyhrazená sanitka jen pro obyvatele bydlící u trati či maximální počet jezdců v závodě – 24.

Obyvatelé proti závodům protestovali už v roce 2006. Pak se situace uklidnila. Nespokojenost místních se vrátila vloni, kdy se během akce staly tři havárie a pořadatelé zásadně porušovali stanovený harmonogram. Ten je pro obyvatele žijící uvnitř okruhu podstatný, protože jen o přestávkách si mohou vyjít na nákup nebo kamkoliv mimo své bydliště.