Jaký máte názor na právě probíhající soud?

Ztotožňuji se s předsedou soudu. Z dnešního jednání bylo zřejmé, jak funguje náš stát. Tak vysocí úředníci, kteří byli dnes předvolaní, nedokázali odpovědět ani na základní otázky, jak funguje státní správa…

Jak vnímáte vinu či nevinu vaší předchůdkyně?

Rozpolceně. Někdy je pravda na její straně, někdy na straně státního zástupce. Nejsem tady od toho, abych soudil.

Jak se v současnosti obec potýká s nedostatkem peněz?

Špatně. Splátky dluhu činí jednu třetinu rozpočtu. Navíc máme předpověď, že daně budou nižší, než jakou jsme měli představu.

Jak to v současnosti vypadá s vašimi byty?

Na jejich zprovoznění jsme měli vyčleněných sedmdesát tisíc korun. Zatím nás to stálo ale sto čtyřicet, protože všechny spotřeby byly počítané pro jednu bytovou jednotku, což bylo potřeba rozdělit na dvě. To byla další investice nad rámec rozpočtu. Momentálně se tak potýkáme se stopadesáti až dvěstětisícovým propadem rozpočtem. Zatím nevím, kde ty peníze máme sehnat.

Budete ještě zvyšovat poplatky?

Určitě, máme to na programu jednání. Stoprocentně u poplatku za psa.

Do soudní síně zavítali jako diváci i lidé z Terezína. Co na jejich návštěvu říkáte?

Přítomní byli většinou jak zastupitelé bývalí, tak ti, které zvolili v mimořádných volbách. Myslím si, že zájem občanů v této věci není tak horlivý. Domnívám se, že si ani nedokážou představit dopady, které by nastaly. Tedy to, že by v obci úplně zanikla samospráva a správa byl přešla pod ministerstvo vnitra.Nebo by muselo dojít k tomu, že by byla obec přidružená. To ale předbíháme. Pevně věřím, že v to nedojde.

Čtěte také: K soudu dorazil 
i bývalý hejtman Juránek