Ještě v osmdesátých letech se poblíž Terezína nacházelo chráněné území Slanisko Zápověď. To však postupným rozoráváním, odvodňováním a vypalováním půdy zaniklo. Slanomilné rostliny a živočichové vymizeli. V roce 2003 se terezínská radnice ve spolupráci s místními pustila do obnovy mokřadu. Po čtyřech letech jsou už obojživelníci zpátky a území se může pochlubit i výskytem velmi vzácných rostlin.

„Z prostředků programu péče o krajinu jsme vybudovali řadu mělkých tůní o různé hloubce pro rozmnožování obojživelníků a jednu větší nádrž,“ sdělila starostka Terezína Miroslava Vykydalová. Kromě tůněk tam místní vysázeli také jeden a půl hektaru dřevin, umístili lavečky a budky pro ptáky. Radnice také nechala celou lokalitu oplotit a v budoucnu tam plánuje i rozhlednu a naučné stezky pro pěší.

Starostka Terezína je přesvědčena o tom, že investice do přírody mají smysl. „Na obnoveném slanisku se objevila řada kriticky ohrožených druhů rostlin. Navíc místo může být zajímavé pro odborníky, stejně jako pro místní nebo pro návštěvníky odjinud,“ míní Miroslava Vykydalová.

Smysluplnost obnovy mokřadu potvrzuje i pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Petr Slavík. „Lokalita je například domovem ohrožených žab. Dokonce jsme tam našli i květinu, která byla u nás dvacet let nezvěstná. Víme jen o dvou místech výskytu a terezínský mokřad je jedním z nich,“ uvedl Slavík.

Další zajímavostí terezínského mokřadu jsou výkvěty soli, které se v létě objevily na březích vysychajících tůní. „Pamatuji si na ně už z dob mého mládí,“ zasnil se pětasedmdesátiletý Josef Hradil z Terezína. Podle Petra Slavíka jsou pro oblast kolem Terezína přirozená slaná jezera typická.