Předchozí
1 z 19
Další

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

František Lukl, Kyjov

František LuklZdroj: archiv

1. Kyjov zatím podle oficiálních čísel hygieniků neeviduje jediného pacienta nakaženého nemocí COVID-19. Nepotýkáme se ani s nedostatkem ochranných pomůcek. Díky domácím švadlenkám a šičům jsme dokázali velmi rychle zásobit seniory i pracovníky v tzv. první linii. Momentálně roušky každé pondělí nabízíme plošně našim občanům. Největší problém související s koronavirovou pandemií tak nezažíváme nyní, ale teprve nás čeká. S ohledem na ekonomické vyhlídky město musí počítat s výrazně nižšími daňovými příjmy, a to až ve výší 20%. Proto už teď hledáme úspory, abychom mnohamilionový výpadek v rozpočtu dokázali ustát. Obávám se, že se to dotkne i některých investic, které budeme nuceni odsunout na příští roky.

2. Slova díků si zaslouží všichni, kteří přiložili ruku k dílu a nezištně se zapojili do pomoci potřebným. Desítky lidí šily roušky, další se jim jejich mimořádně důležitou práci za šicím strojem snažili zpestřit – vinaři dobrým vínem, domácí cukrářky zase třeba nějakou dobrotou. Nesmím zapomenout ani na dobrovolníky, kteří zajišťovali nákupy potravin či výdej léků našim seniorům nebo zdravotně postiženým. Nezaznamenal jsem jediné odmítnutí. Na každé zavolání tito lidé vždy nákup zajistili.

Kdybych měl alespoň v jednom případě poděkovat konkrétně, velký dík by putoval za jedním z kyjovských podnikatelů. Bohužel je natolik skromný, že si nepřál, abychom jeho jméno zveřejnili. Tento štědrý dárce nám na radnici přinesl pomyslný šek ve výši sto tisíc korun. Za tyto peníze jsme pořídili dezinfekci, kterou rozdělujeme do kyjovských domácností

3. Po bitvě je každý generál. Vláda i kraj musely dělat rozhodnutí, která rozhodně nebyla populární. Zdraví lidí je na prvním místě. Finanční zdraví obchodníků, firem a podniků při zavřených provozovnách nepochybně krvácí. Z pozice předsedy Svazu měst a obcí  s vládou vyjednáváme, aby ekonomický dopad na obce byl co nejmenší. Od ministryně financí jsem dostal příslib, že vláda nebude zasahovat do rozpočtového určení daní ani do stávajících operačních programů. Naopak nasměruje další dotační tituly do rozvoje území a pomůže legislativními i finančními nástroji ke zrychlení a usnadnění čerpání zdrojů či převodu státních pozemků. Domnívám se, že investice obcí a měst budou pro restart české ekonomiky velmi důležité.

Odpovídal v pondělí 27. dubna 2020.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Renata Smutná, Strážnice

Renata SmutnáZdroj: archiv

1. Mohu říci, že naštěstí nás v současnosti nějaké neřešitelné problémy netrápí, snažíme se dělat to, co jsme dělali dosud – v oblasti investic se nám např. po letech úsilí podařilo dokončit náročnou rekonstrukci zdravotního střediska a postavit 20 nových sociálních bytů. Život se tedy nezastavil, pokračujeme v přípravě mnoha dalších důležitých projektů. Koronavirová krize nás sice pochopitelně trochu zbrzdila, ale protože nám naopak odpadla příprava zejména velkých kulturních akcí města, zbylo více času na další, mnohdy dlouhodobější cíle. Jednou ze současných priorit je pro nás určitě životní prostředí a s tím související dlouhodobý problém sucha, v těchto měsících ještě markantnější než obvykle. Samozřejmě se také snažíme neustále sledovat aktuální potřeby spoluobčanů, pro které se často subjektivně změnilo mnohem více než pro obec jako celek - naši dobrovolníci nakupují seniorům, jsme připraveni maximálně pomoci lidem v osobní tísni apod. 

2. V těchto měsících se ukázalo více než kdy jindy, jaká síla spočívá v tom, když se lidé spojí ve spolupráci na společném díle. Velmi mě potěšila velká vlna solidarity, která se u nás ve Strážnici, stejně jako po celé zemi zvedla. Hned v prvních dnech krize nás například oslovilo několik firem, ale i jednotlivců, občanů, připravených okamžitě přiložit ruku k dílu a začít šít roušky nejen pro obyvatele Strážnice, ale i pro okolní nemocnice, obchody a další. Jmenovitě bych chtěla zmínit např. firmu GLAMONDE Ing. Davida Svobody, strážnickou Charitu a SOŠ Strážnice, stejně jako spoustu místních šikovných žen-švadlen, které ve spolupráci s městem zásobují všechny potřebné. A nešlo jen o roušky, chtěla bych proto poděkovat všem lidem ve Strážnici za statečnost, jejich odvahu a zodpovědnost vůči druhým. Náš obdiv si zaslouží tým domova pro seniory stejně jako domova dětského, dále všichni pomáhající dobrovolníci a určitě také naše neúnavná kolegyně-sociální pracovnice města.

3. Obávám se, že tu těžší práci máme teprve před sebou. Je jisté, že karanténa přinesla pozitivní výsledky, ale dlouhodobě je tento stav neudržitelný, a právě teď nastává fáze, kdy vláda musí velmi pečlivě promyslet další kroky – ohledně postupného uvolňování života z hlediska ekonomického, zdravotního, sociálních dopadů atd. Bohužel se z oficiálních míst k nám dostávají často dosti protichůdná sdělení a je pak velmi složité se v nastalé situaci zorientovat.  Nepochybně to ještě bude náročné období, ale věřím, že to všichni společnými silami zvládneme.

Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jarmil Adamec, Rohatec

Jarmil AdamecZdroj: archiv

1. Myslím, že problémy teprve přijdou. Každý den se v mediích objeví nějaký obor, který si stěžuje, že on je ten důležitý a nemá jak fungovat, a přichází o finance. Rozpočet menších obcí tvoří z naprosté většiny peníze z daní, které stát vybere. Když teď bude odkládat, odpouštět, nikdo neví na jak přesně dlouho, jsme my obce zatím takovým zajatcem, který neví, co si může dovolit plánovat, a hlavně některé projekty jsou dávno rozběhnuté, smlouvy podepsané. Jsme sice malá část státu, ale společně všechny obce tvoří tento stát, a zatím vůbec netušíme, co se ve vztahu k nám zamýšlí. Snad na nás stát nezapomene.

2. Poděkování si zaslouží všichni, kteří dodržují opatření, ať už na něj mají jakýkoliv názor, a všichni kteří se dobrovolně zapojili do pomoci druhým. Ukazuje se, že je mezi námi mnoho hodných lidí. Také si velmi vážím skvělých vztahů s kolegy starosty a starostkami, protože v této době je velmi důležité, abychom drželi při sobě a jeden druhému nezištně poradili a pomohli. A přesně tak tomu v minulých týdnech bylo. Je dobré vědět, že stojíme při sobě.

3. Žádný manuál v šuplíku nebyl, kroky vlády bych nezatracoval. Kdo zažil velké povodně, nebo požáry u své obce ví, že někdy je potřeba dělat rychlé nepříjemné opatření, někdy i za cenu, že se pak snese vlna kritiky. V danou chvíli jste ovšem často postaveni před volbu buď a nebo. Je důležité být raději přísný a postupně uvolňovat, protože obrácený přístup ve společnosti 21. století není skoro ani možný. Stačí se podívat dnes ven, jak některým už otrnulo, a přitom pár hodin cesty od nás, v Itálii stále každý den zemře 500 lidí – jedna malá česká vesnice. Ještě nemáme vyhráno, a budeme se holt muset přizpůsobit.

Odpovídal v pondělí 27. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obecv současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Pavel Novotný, Čejkovice

Pavel NovotnýZdroj: archiv

1. Nedá se říci, že máme nějaký velká problém. Dezinfekci a rouškování jsme zvládli, občané pochopili nutnost tohoto omezení. Co nás však paradoxně trápí je nesmírné zatížení sběrného dvora. Patrně v důsledku nutnosti trávit čas doma, mnoho občanů provádí systematické vyklízení starých a nepotřebných věcí. Je až s podivem co se v našich obydlích nachází. Sběrný dvůr přetéká.

2. Chtěl bych poděkovat všem našim občanům za jejich ohleduplnost a zodpovědnost při naplňování nařízení vlády. Velké poděkování patří všem dobrovolnicím šijícím ochranné roušky. Velmi si vážíme jejich práce a nasazení, kdy bez ohledu na své osobní pohodlí, zejména v prvopočátcích obětavě šily do noci, aby jejich roušky pomohly spoluobčanům. Děkujeme.

3. Na hodnocení jsou u nás v republice jiné kapacity. Nicméně domnívám se, že rychle přijatá opatření byla správná. Domnívám se, že i lidé pochopili závažnost vzniklé situace a díky disciplíně nedošlo k expanzivnímu rozšiřování nemoci. K Vaší otázce, co by se dalo udělat jinak, se mohu jen pousmát. Vždycky lze něco udělat jinak. Na to jsou přece mezi námi specialisté, kteří vždy zpětně dokážou říct co je špatně a co mělo být jinak. Každé město nebo obec má několik takových odborníků.

Odpovídal v pondělí 27. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Svatava Blahynková, Blatnice pod Svatým Antonínkem

Svatava BlahynkováZdroj: archiv

1. Aktuálně s uvolňováním pravidel vidím, že někteří občané si situaci pochopili po svém a začali se uvolňovat nad rámec omezení. Proto doufám , že se toto neprojeví na počtu Covid-pozitivních , když jsme si doposud na tom stáli vcelku dobře . Velkým problémem je určitě ekonomika místních podnikatelů , kteří museli uzavřít své provozovny . Budeme se snažit jim vyjít vstříc například snížením nájmů . No a samostatnou kapitolou a zatím pro nás velkým otazníkem je nastartování školy a školky. Klobouk dolů před rodiči, kteří mají doma školáčky a dohlížejí na jejich vzdělávání.

2. Byla jsem velice mile překvapena, jak hned na počátku vyhlášení nouzového stavu na naši výzvu šití roušek občané Blatnice zareagovali . Nemůžu je jmenovat všechny , protože jich bylo opravdu hodně, ale zmínila bych alespoň paní Sylvu Buzíkovou, a Renatu Stupalovou které se postaraly o to, aby jako první měli roušky naši senioři na DPS. Rodina Perutkova (prodejna Jaro -moda ) pak je největším dobrovolným dodavatelem pestrých roušek pro naše občany. Pomoc přislíbila i firma Blatel .Tu pravděpodobně využijeme na částečné pokrytí nákladů spojených s opatřeními ,která nás čekají při znovuotevření školy a školky. A nesmím zapomenou i na pracovní četu Služeb obce a jednotku SDH , kteří pravidelně dezinfekcí ošetřují exponovaná místa, jako např. okolí sběrných kontejnerů, autobusové zastávky atd. Všem moc a ze srdce děkuji.

3. Na tuto otázku bych odpověděla, že „po bitvě je každý generálem“. Vždycky se dají věci dělat lépe. Musíme brát ale v úvahu, že tato situace je velmi nestandardní a čelíme jí poprvé. Důležitý je výsledek a to je v tomto případě to, aby byla epidemie pod kontrolou.

Odpovídala ve středu 29. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak? 

František Mikéska, Sudoměřice

František MikéskaZdroj: archiv

1. Přes všechna ujišťování, že je zajištěno dostatečné množství roušek a dezinfekce, tak na počátku Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu byl největší problém právě v nedostatku dezinfekce a roušek. Stejně jako v jiných obcích, tak i u nás se vše podařilo díky skvělým dobrovolníkům rychle vyřešit. Dalším úkolem bylo, a stále ještě je, zajišťování jednorázových jídlonosičů, ve kterých rozváží naše pracovnice obědy starším lidem z kuchyně v MŠ. Také zorientovat se ve vydávaných nařízeních Vlády ČR, kdy se situace měnila doslova každou hodinu, byl velký problém. V tu dobu jsme na úřadě celé dny pracně sháněli materiál na roušky, dezinfekci a neustále zajišťovali informovanost občanů. V současné době chybí lidem samozřejmě společenský život, který byl v Sudoměřicích vždy velmi bohatý, ale zdraví nás všech je samozřejmě přednější. Nyní vnímám dva největší problémy. Jeden vidím v nulové informovanosti samosprávy o lidech pohybujících se v naší obci, kteří jsou nebo by měli být v karanténě. Tuto informaci nedostáváme, pokud je takováto osoba nezodpovědná, tak je to velký problém. Obrovským problémem je nyní omezení přeshraničního pohybu osob. Jsme příhraniční obec a několik stovek našich občanů pracuje v nedaleké slovenské Skalici. Pro tyto, tzv. pendlery z počátku byly vydány výjimky, pak se jejich cesty za prací z důvodu následné nucené 14-ti denní karantény pro celou domácnost tohoto pracovníka zastavili úplně. Nyní se sice cesty za prací otevřely, ovšem za podmínky platného a nejdéle 14 dnů starého negativního testu na COVID-19. Nejenže je test drahý, každý si ho musí platit sám a to každých 14 dní, ale také nedostupný. Od těchto občanů, podotýkám občanů ČR, náš stát dává ruce pryč. Zkoušeli jsme urgovat všechna jednotlivá ministerstva, bohužel bezúspěšně. Ač bychom chtěli našim občanům pomoci, jsme bezmocní.

2. Nejprve je třeba ocenit všechny občany za to, že respektují vydaná opatření a dodržují je. Dále děkuji všem dobrovolníkům, kteří zdarma šili roušky pro ostatní spoluobčany, starali se o své starší spoluobčany, kuchařkám v MŠ, prodavačkám v obchodě, obecním pracovníkům a dalším. Nezištná vlna solidarity, aktivity a ochoty pomoci ostatním, která se v těchto dnech nejen v naší obci objevila, je něco úžasného a jsem na tyto skvělé lidičky hrdý.

3. V této nové situaci nelze upřít snahu nikomu. Kroky Vlády ČR byly, co se týče přijetí opatření, zejména na počátku nouzového stavu, jednoznačně správné a hlavně včasné. Problémy jsem vnímal hlavně v koordinovanějším předávání informací směrem k nám, k obcím. Informace se k nám nejprve dostali z médií, pak i s několika hodinovým, někdy i denním zpožděním teprve oficiální cestou, to už ale vydaná nařízení dávno platila! To se změnilo až po několika málo týdnech. O deklarovaných ochranných pomůckách ani nemluvě, ty první byly téměř po měsíci, a to ještě jen několik kusů jednorázových roušek. Z hlediska komunikace a pomoci musím ocenit naši nadřazenou ORP Hodonín. Je třeba se z tohoto poučit, neboť nevíme, co nás ještě čeká.

Odpovídal ve středu 29. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jana Šimečková, Bukovany

Jana ŠimečkováZdroj: archiv

1. Řešení odpadů. Občané se zdržují více doma a domácnosti hromadí více odpadu, který se nestačí likvidovat.  Odpadky občané odkládají ve velkém množství v pytlech k přeplněným kontejnerům.

2. Velké poděkování patří maminkám a seniorkám z Bukovan, které šily 3 týdny roušky pro celou obec. Bylo nás asi 20 a našilo se cca 1 000 kusů pro všechny spolubčany. Pomohlo se s rouškami i pro několik oddělení v Nemocnici Kyjov, praktickým lékařům a stomatologům na Poliklinice Kyjov. Děkuji ještě studentce Tereze V. z Bukovan, která pomohla s nákupem pro seniory, zajištění prvotní dezinfekci pro poštu Partner a provoz obecního úřadu.

3. Počáteční chaos v otevírací době pro seniory byl nesystémový. Nouzový stav již trvá příliš dlouho. Nelíbí se mi koncepce pro provoz škol. Sliby o rouškách a ochranných prostředcích nás míjely… Z žádné instituce naše obec nic neobdržela. Obec vše zajistila pro občany sama.

Odpovídala v úterý 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Vojtěch Pospíšil, Josefov

Vojtěch PospíšilZdroj: archiv

1. Nyní všichni počítají ekonomické ztráty, nejvíce živnostníci, malé firmy i velké společnosti, ale také my na obcích. Vláda si musí uvědomit, že obce jsou důležitým segmentem ekonomiky a obce hospodaří dobře a pro své občany. Ministerstvo financí prohlásilo, že nepočítá s úpravou rozpočtového určení daní v neprospěch obcí, což může být potěšující pro obce, ale máme počítat s výpadky příjmů cca 10%. Obávám se, že to může být vyšší výpadek. Jsem však přesvědčen, že pokud se stát mnohonásobně zadluží za účelem dorovnání výpadku příjmů ve státním rozpočtu, na který jsou navázány rozpočty obcí i krajů, pak by také měl a musí počítat i s dorovnáním výpadků příjmů obcí i krajů, protože obce i kraje se významně podílí zadáváním veřejných zakázek na HDP. Obce se také finančně velmi významně podílí v sociální oblasti, školství, zdravotnictví, dopravě, ochraně životního prostředí, zaměstnávání a jiných odvětvích. Stále více nás v obci a celé jižní Moravě tíží sucho, tedy je třeba zaměřit se výrazně na zadržení vody v krajině a ochranu zdrojů vody, ale s tím nám musí opět pomoci stát a kraj.

2. Děkuji všem občanům za trpělivost s nutnými vládními opatřeními spojenými s vyhlášeným nouzovým stavem. Od státu musí také přijít pomoc občanům, ať už teď nebo po karanténě. Upřímně děkuji hlavně pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří riskují své zdraví a životy a zdraví a životy svých rodin. Poděkování zaslouží také kantoři, kteří na dálku připravují děti školou povinné, srdečný dík patří i rodičům, především maminkám. Vzdělání bude právě jednou z těch nových příležitostí, až to všechno skončí.

Upřímně děkuji švadlenkám a hasičům a všem, kteří se rozhodli pomoci nejen pracovníkům ve zdravotnictví či sociálních službách a nám spoluobčanům, ale pomohli především těm, kteří si pomoci sami nemohli nebo nedokázali, a to našim dříve narozeným spoluobčanům a nemocným.

3. Dostali jsme se všichni do situace, kterou nikdo neznal a nezažil a věřím, že snad už nezažijeme. Když se na celou situaci podívám s odstupem měsíce, pak na obcích jsme situaci zvládli s pomocí svých občanů i vzájemné pomoci mezi obcemi, protože nám stát, ani kraj nepomohl. Zajistili jsme si okamžitě sami za své finance pro své občany ochranné prostředky a dezinfekci. Teď jsme základní ochranné prostředky pro JSDH a zaměstnance dostali prostřednictvím kraje od státu. Nicméně, jako společnost to celé zvládáme dobře. Opatření, která byla vládou nastavena, zafungovala a pomalu se snažíme přejít k takřka normálnímu životu. Co bych udělal jinak? V rozvolňování omezení bych se více spolehl na odborníky a pravidla uvolňoval srozumitelně a více s logikou zdravého selského rozumu, jinak by to vládě docela šlo. Jako příklad uvedu. Nyní se řeší, co bude s letními akcemi a shromažďováním, je uváděno, že na kulturních a sportovních akcích nebude povoleno více, jak 200 osob. Na jižní Moravě mají velkou tradici a společenskou významnost hody a poutě. Jaký je rozdíl v tom, když se do uzavřeného nákupního střediska nahrnou stovky a tisíce lidí, kde vydechované kapénky klimatizace rozproudí celými prostory a tím, kdyby pár stovek lidí bylo spolu venku, kde je riziko přenosu minimální. Odpovím si sám, přestože nemám objektivní informace. Žádný s tím, že venku na čerstvém vzduchu je nám lépe! Věřím tedy, že se vládě podaří nastavit rozumná a nediskriminační pravidla.

Odpovídal v úterý 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Klára Čudrnáková, Dražůvky

1. Sucho, jinak všechno v rámci daných možností funguje.

2. Poděkování zaslouží všichni obyvatelé za svůj přístup k nastalé situaci.

3. Bez komentáře, nechci být generál po bitvě.

Odpovídala v úterý 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše obec v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Zdeněk Brhel, Nový Poddvorov

Zdeněk BrhelZdroj: archiv

1. V současné době je asi největším problémem fakt, že nefunguje možnost sousedského setkávání. Všem nám chybí obyčejný běžný život a činnosti nad kterými jsme dříve ani nepřemýšleli. U nás na malé vesnici je ale situace přece jen příznivější než ve městech.

2. Poděkovat bych chtěl všem obyvatelům obce. Za jejich disciplinovanost a chuť si vzájemně pomáhat.

3. Nemůžu a ani nechci hodnotit postup vlády a krizového štábu. Je to jak pro nás tak i pro ně nová, dosud nevyzkoušená parketa a podle toho je situace taková jaká je. Dostáváme spoustu zpráv a nařízení, ale jsou často nepřehledné a opožděné. Přivítal bych spíše informace stručnější, které bych mohl ihned předávat dál spoluobčanům. Také materiální pomoc jsme si obstarali samy, ať už roušky nebo dezinfekci. Spolupráce mezi obcemi ať už v rámci ORP, nebo DSO naštěstí funguje.

Odpovídal v úterý 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěla v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Markéta Vaňková, primátorka Brna

Markéta Vaňková, BrnoZdroj: Archiv

1. Pokoušíme se zmapovat ekonomické dopady pandemie do rozpočtu města, kde očekáváme propad příjmů ze státní pokladny o více než jednu miliardu. Omezující opatření se projeví i na hospodaření městských firem. Budeme tedy určitě hledat úspory, ale současně víme, že projekty, jako třeba Velký městský okruh nebo Tramvaj Plotní, jsou pro Brno životně důležité a musí pokračovat…

2. Uvedením jednoho jména, ať už firmy nebo člověka, bych znevážila desítky, stovky, tisíce ostatních… Výjimeční byli a pořád jsou všichni, kteří pochopili, že každý z nás je součástí řešení.

3. Nechtěla bych se stavět do role chytrého generála, navíc vyhráno ještě určitě není. Zpočátku hlavně vázly informace směrem z vlády k nám, lépe mohla fungovat také distribuce ochranných prostředků pro zdravotníky, kterou zajišťoval stát a kraje. Ale koronavirus nás všechny postavil do situace, jaká tu nikdy nebyla, takže ani nemohlo všechno fungovat jako po drátkách. Brno si navíc dokázalo poradit. Teď mi vadí především podivné pokusy vlády obcházet zákony a hlavně její chaotické kroky. Na jedné straně prodlužování nouzového stavu, na druhé zmatené rozvolňování opatření… A to vše bez jakéhokoliv hodnověrného zdůvodnění.

Odpovídala ve čtvrtek 30. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Milan Buček, Ivančice

Milan Buček, IvančiceZdroj: Archiv

1. Město má v současné době rozestavěny dvě velké stavby, do kterých investuje většinu svých financí. Zprávy o předpokládaném snížení příjmu městského rozpočtu daným rozpočtovým určením daní jsou pro město velmi nepříznivé. Zastavujeme investice, které snesou odkladu a neohrozí chod města. Zda toto opatření bude dostatečné, ukáže další vývoj, v opačném případě budeme činit další kroky k zajištění financí. Očekávání snížení daňového výnosu. Děláme si sami rezervy, aby byl rozpočet stále vyrovnaný. Nesmíme hospodařit se schodkem.

2. Všem zdravotníkům-lékařům, sestrám , ostatnímu zdravotnickému personálu a všem lidem, kteří aktivně pomáhali, šili roušky a zajišťovali to, co stát nestihl.

3. Z hlediska řízení státem je situace nepřehledná, velké množství nařízení je vydáváno impulsivně což právě neusnadňuje další činnost krajů a obcí s rozšířenou působností. Nedostatečné zajištění ochranných prostředků pro praktické lékaře pečovatelskou službu a jiné potřebné služby, jejich distribuce s dvoutýdenním zpožděním vystavila kraje a města ORP velkému tlaku. Hlavně logistika distribuce OOP (osobní ochranné prostředky, pozn. red.) byla žalostná. Krizové štáby pouze suše konstatují nedostatek OOP a snaží se je zajistit vlastní silou za přemrštěné ceny.

Oprávněnost kroků vlády je dána soudním výrokem, stát má zpracované krizové scénáře pro případy pandemie, nevím, proč se postupovalo jiným způsobem. Stačilo přenechat činnost krizovému štábu.

Jako vždy, nedostatky se projeví až během nastalé situace, určitě je vhodné analyzovat postupy a zvážit zásoby státních hmotných rezerv pro podobné případy. Krizové řízení cvičí různé situace, blackout, sucho, povodně, k zamyšlení je, zda se nezačít připravovat i na zvládnutí pandemie.   Hodnotím spíše snahu řešit těžkou situaci. Všichni máme málo informací.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jiří Crha, Blansko

Jiří Crha, starosta Blanska.Zdroj: archiv starosty

1. V posledních týdnech řešíme hlavně to, jak nařízení vlády uvádět do praxe. Od počátku je stejný model, vláda vyhlásí mimořádné opatření, obce nejsou informované předem, vše se dozvídáme z médií, chybí detailnější informace. Patrné je to na nyní na příkladu otevírání základních a mateřských škol – ministerstvo vyhlásilo termín možného otevření škol za podmínky dodržení hygienických opatření, ta ale zatím nestanovilo. Provoz se má obnovit 25. května, podmínky znovu zprovoznění ale zatím neznáme, nevíme, co budeme muset jako zřizovatelé zajistit, metodický pokyn zatím ministerstvo neposlalo. Nejistota také trvá ohledně financování, čekáme, jaký dopad budou mít mimořádných opatření na rozpočet města. Mám ale radost, že se nám zatím daří zvládat vše podstatné.

2. Těžko vyzdvihnout někoho konkrétního, v našem městě se od počátku zvedla velká vlna solidarity, nejrůznější pomoc nabídly desítky firem a stovky jednotlivců, společně jsme se snažili zajistit zejména péči o nejrizikovější skupiny a ochranné pomůcky pro seniory, sociální službu a zdravotníky, včetně těch v Nemocnici Blansko, která patří městu. Řada potřeb se podařila pokrýt díky projektu města, skautů a blanenské farnosti ‚Pomáháme Blansku‘, který zkoordinoval akutní požadavky a potřeby a pomohl pokrýt pomoc s nákupy a donáškami pro seniory, hlídáním dětí i dodávkou zdravotnických potřeb. Odstartoval ale i projekt Město šije, v němž z materiálu nakoupeného městem dobrovolníci ušili na 19 tisíc roušek. Poděkování patří všem, kteří se na jakékoliv pomoci podíleli, těm, kteří zajistili fungování města i lidem, kteří se podvolili omezením a zachovávají si chladnou hlavu.

3. I když máme velké výhrady k tomu, jakým způsobem byly v počátcích zajištěny, respektive nezajištěny ochranné pomůcky pro zdravotníky a sociální službu, nechci postup vlády v začátcích pandemie jen kritizovat. Šlo o novou situaci, s níž nikdo neměl zkušenosti. A bylo třeba jednat rychle. Proto bych odpustil, že na začátku chyběla koordinace a informování obcí příliš nefungovalo. Moc ale nechápu, proč tento stav přetrvává už druhý měsíc a vláda stále činí překotná rozhodnutí, stanovuje účinnost svých nařízení obratem, většinou aniž s nimi obce seznámí s dostatečným předstihem. Termíny se neustále mění a mnohdy se rozcházejí i tvrzení jednotlivých členů vlády. Je pak nadmíru složité se v tom, co platí, vyznat, opatření uvádět do praxe a srozumitelně s nimi seznamovat občany. Je také otázkou, zda nastavené restrikce, zejména ty, které omezují drobné živnostníky, byly v takovém rozsahu nutné. Věřím ale, že v zásadě všichni se snaží dělat maximum a myslím, že jsme zoceleni, pokud se podobná situace bude opakovat.

Odpovídal ve středu 29. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jaroslav Dohnálek, Boskovice

Jaroslav Dohnálek, starosta Boskovic.Zdroj: archiv starosty

1. Domnívám se, že aktuálně se ještě nepotýkáme s problémy, ale očekávám, že se v blízké i vzdálenější budoucnosti budeme potýkat s následky vzniklé situace. Velkým problémem je informovanost. Informace se mění každým dnem, podnikatelé i občané jsou z toho zmatení a neorientují se v tom, co se může a nemůže. Jako příklad uvedu drobnost – rozhodnout v noci o tom, že se od rána opět vybírá poplatek za parkovné, není podle mě systémové. Nejdříve se vydal „jízdní řád uvolňování opatření“, pak se vydala změna jízdního řádu, další a další a dnes už je několik změn jízdního řádu. To vše má dopad třeba i na to, jak se mají chovat městem zřízené organizace. Podle dostupných informací, které se často mění ze dne na den, není možné predikovat jasnější a dlouhodobější vývoj situace například v mateřské a základní škole, které zřizujeme, v kulturních zařízeních, ve sportovních zařízeních apod. Na to bychom potřebovali jasný jízdní řád v dlouhodobějším horizontu. Dodnes také nikdo jasně neřekl, jestli pomoc vlády, potažmo krajů, byla bezplatná nebo za to bude dodatečně někdo chtít nějaké finanční náhrady. I to by potom byl problém pro městský rozpočet. Samozřejmě městu vznikly neplánované náklady na zajištění potřebných ochranných prostředků v době nouzového stavu mimo vládní pomoc, například pro městskou policii, kterou státní orgány neřešily.

2. Za této situace nechci vyzdvihovat jedince nebo jednu firmu. My jsme již v dubnovém i květnovém Boskovickém zpravodaji poděkovali konkrétním osobám, spolkům a firmám za pomoc, děkujeme i na sociální síti a webu. Obecně je potřeba poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému zvládnutí této nové krizové situace, a to jak z externích subjektů, tak i pracovníkům městského úřadu a organizací zřizovaných městem. Děkuji občanům za šití roušek, děkuji firmám za roušky, dezinfekci, ochranné štíty. Děkuji dobrovolným hasičům a městský strážníkům, že hned v prvních dnech obešli téměř 1 500 seniorů, uklidnili je, zeptali se, zda něco nepotřebují, předali jim roušky a informovali je o městem zřízené lince, kam mohou volat své dotazy a požadavky na pomoc. Velice si vážím solidarity, která vznikla za této těžké situace.

3. Já samozřejmě nemohu posuzovat postup vlády a kraje z celorepublikového hlediska, protože nemám potřebné informace. Jestli byly správné, nechávám na odbornících, já jim věřím, že byly nutné. Jestli bych udělal něco jinak? Na to nejde odpovědět bez informací, které měla k dispozici vláda. Já bych třeba neotevíral jako první hobby markety, ale vláda asi měla informace, které je k tomuto otevření vedly. Pro všechny to byla nová zkušenost, se kterou se dosud nikdo nesetkal a je příliš brzy hodnotit, co bylo správné a co špatné. To můžeme udělat až s určitým časovým odstupem po pominutí všech omezujících nařízení. Hlavně bez emocí a s chladnou hlavou. Já osobně bych třeba více preferoval naše české firmy v dodávkách ochranných pomůcek. Opět zde musím zmínit problém s přenosem a kvalitou informací. Jako obec s rozšířenou působností jsme byli krajem pověřeni distribucí ochranných prostředků zdravotnickým zařízením. Byly ohlášeny dva termíny, kdy ochranné prostředky budou dodány, nepřišly ani jednou. První zásilka přišla asi 10 dnů po vyhlášení nouzového stavu, kdy zdravotníci měli předepsané používat něco, co neměli. Dalším problémem bylo to, že zdravotníci od kraje dostali jiné seznamy, než my k distribuci. Takže někteří se po nás dožadovali ochranných prostředků, ale my jsme je pro ně neměli. Administrativním problémem bylo to, že většina zásilek dorazila o víkendu, ale telefonická spojení na zdravotníky byla pouze na pevné linky v ordinacích, které jsou o víkendu zavřené. Znamenalo to na webech dohledávat mobilní spojení nebo využívat osobní známosti s lékaři. To jsou drobnosti, které by se mohli do příští krizové situace vyřešit. Velice nás také zatěžovala naprosto zbytečná administrativa a byrokracie ze strany krajského úřadu. Náš pracovník musel denně zpracovávat různé tabulky a hlášení, k jejichž vyplnění neměl informace a ani je nemohl získat. Ubíralo mu to čas, ve kterém by mohl dělat mnohem užitečnější věci.

Odpovídal v úterý 28. dubna.

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Svatopluk Pěček, Břeclav

Svatopluk PečekZdroj: archiv 

1. Vzhledem k nastalé situaci jsme samozřejmě museli vynaložit značné finanční prostředky na její zvládnutí. To souvisí například s nákupem roušek nebo dezinfekce a dalších prostředků pro Břeclavany, zejména pro seniory, ale také pro terénní pracovníky v sociálních službách, městskou policii, Technické služby a další potřebné. Kromě toho jsme navíc zavedli několik důležitých ekonomických opatření, které mají za cíl pomoci Břeclavanům lépe zvládnout následky koronavirové krize. Jsem přesvědčen, že se břeclavské radnici daří tuto nepříjemnou situaci zvládat. V současnosti proto, stejně jako jiné úřady, hledáme, jak pokrýt výpadek několika milionů, kterými jsme řešili a stále řešíme dopady této závažné situace. Nenazval bych to přímo problémem, ale zkrátka věcí, se kterou je potřeba se co nejdříve vypořádat.    

2. Přehled všech, kterým bych nyní ze své pozice chtěl poděkovat, je skutečně veliký. Nerad bych na někoho zapomněl. Děkuji proto všem obětavým Břeclavanům, kteří se jakkoliv zapojili v této nelehké době, aby pomohli ostatním. Děkuji těm, kteří obětovali svůj čas šití roušek, a mnohdy i peníze na materiál. Mé díky patří také všem dobrovolníkům, kteří se starali o nákupy potravin nebo léků pro potřebné. Děkuji rovněž složkám integrovaného záchranného systému, prodavačům, lékařům, sestrám, zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách. Mé poděkování je určeno také statečným seniorům, kteří teď musí snášet samotu, ale i těm, kteří jim tuto samotu pomáhají usnadnit. Děkuji rodičům, kteří své ratolesti musí už měsíce vzdělávat a vyplnit jim den programem od rána do večera. A děkuji také ještě jednou opravdu všem, kteří se v této situaci zachovali solidárně k druhým a nezištně jim pomohli, když právě potřebovali!

3. To je velmi složitá otázka. Zvláště její poslední část. Zde asi nejvíc ze všeho platí, že po bitvě je každý generál. Myslím, že vláda zareagovala na vzniklou situaci velice dobře. To nakonec potvrzují i statistiky ohledně současného vývoje nemoci, ale zejména také smrtnosti. Hodnotit či kritizovat zpětně drobné přešlapy je jednoduché.  Do toho se pouštět nebudu. Díky tomu, že máme velice zdravou ekonomiku, jsme mohli v krizi učinit záchranná opatření, která následně pomohou právě ekonomiku opětovně rychle nastartovat a český stát nezruinují. Ovšem opozici, jak se zdá, se vláda zavděčí jen málokdy. Předpokládám ale, že podobně to mají i v ostatních zemích. Já s povděkem kvituji to, že se díky včasným omezujícím opatřením zajisté podařilo zachránit tisíce lidských životů. To nakonec dokládají mnohé země, které podobná opatření včas nezavedly. Teď je však potřeba co nejrychleji nastartovat ekonomiku země, s tím asi souhlasí každý. Jak jsem uvedl, drobné přešlapy vládě nezazlívám. Je to situace, se kterou se nikdo nikdy nesetkal, vyvíjí  a mění se prakticky denně, a s tím se vyvíjí a mění i vládní opatření. Současná vláda je pod tlakem, který si jen málokdo dokáže představit. Myslím, že nyní už to více než o nařízeních vlády bude zkrátka o osobní odpovědnosti každého z nás. Věřím, že pokud budeme zodpovědní k sobě a také ohleduplní k ostatním, podaří se nám tuto „bitvu“ dobojovat do vítězného konce a ze současné situace vyjdeme jako stát ekonomicky silný, ale věřím, že také lidsky soudržnější. Dodržujme nastavená pravidla, která, jak se zdá, v této situaci pomáhají. Nosme v obchodech a vůbec v prostorách s větším pohybem osob ochranu úst a nosu, pečlivě dodržujme hygienu rukou a buďme ohleduplní k rizikovým skupinám. Společně to zvládneme.

Odpovídal 28. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Rostislav Koštial, Mikulov

Rostislav KoštialZdroj: archiv

1. Problémů je skutečně hodně. Z počátku to byla elementární neznalost dopadů pandemie, zdravotních či hospodářských. Nyní však po zkušenostech, které přinesl vývoj, vidím největší problém našeho města v totální paralýze živnostníků a podnikatelů a s tím spojený obrovský propad příjmů obyvatelstva s promítnutím do veřejných  rozpočtů.

2. Samozřejmě tato složitá doba přinesla nové hrdiny. Jsou to bezesporu zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. Ale nemohu opomenout práci našeho krizového týmu a úředníků, kteří všechny víkendy zajišťovali ochranné pomůcky a starali se, aby byly co nejdříve na místech určení. V neposlední řadě a s velkou pokorou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojili, a pomáhali, jak uměli. Někteří šili roušky, jiní tiskli štíty a mnozí pomáhali s distribucí a nabízeli nezištnou pomoc.

3. S chaotickými kroky vlády se, bohužel, setkáváme každý den. Po počátečním vyhlášení krizového stavu jsem doufal a věřil, že to vláda zvládne. Ale brzy jsem vystřízlivěl. První, a podotýkám vědomá, „podpásovka“ vlády na podnikatele a živnostníky byl přechod z krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví. Tím se vláda snaží zbavit odpovědnosti za nařízení, o kterých rozhodla. A od té doby se denně setkáváme se zmatečnými rozhodnutími, která sledují hlavně  politický marketing vlády a dopady na občana jsou, bohužel, až někde v pozadí. A co bych udělal jinak? Určitě bych nedopustil, aby krizové řízení vedli amatérsky politici a odborníci aby museli stát stranou.

Odpovídal 29. dubna 2020

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Karel Jurka, Vyškov

Karel JurkaZdroj: archiv 

1. Jako každé město jsme přistupovali k problémům tak, jak přicházely. Operativně jsme řešili shánění látek na roušky, jejich samotné šití, distribuci, podporu tisku ochranných štítů, pomoc nemocnici, neziskovým organizacím. Ale ten největší problém, který mě trápí a bude tížit v následujícím období, je daňová predikce ministerstva financí. Už pro tento rok se vůči našemu schválenému rozpočtu podle předpokladů s dopady krizové situace propadneme o přibližně 40 milionů korun, což je skutečně velká rána. Spousta investičních akcí je rozběhnutých a logicky nejdou zastavit. Vyškov dlouhodobě šetří a má nemalé finanční rezervy, s krvácejícím srdcem do nich asi budeme muset sáhnout.

2. Ve Vyškově jsou výjimeční lidé, kteří se rozhodli nezištně pomáhat. Je velmi těžké vyjmenovat všechny, protože jich bylo opravdu hodně. Například paní místostarostka Karin Šulcová zorganizovala skupinu více než 50 dobrovolných švadlen z Vyškova a okolí. Dobrovolníků bylo z různých sfér skutečně mnoho. Ale pokud bych měl někoho jmenovat, tak je to podnikatel Michal Dědek, který se svými zaměstnanci šil a rozdával potřebným roušky, podílel se na projektu Rouškomaty pro Vyškov, za kterým stál Petr Čáslava z firmy Foodex, díky patří rovněž firmě Vyrobadresu.cz rodiny Radka Navrátila, všem tiskařům ochranných štítů, tady musím zmínit pány Jaromíra Šuranského a Radima Pytelu, nemalé věcné dary poskytly například společnosti QUANTUM a STAEG. Skutečně se nedají vyjmenovat všichni, patří jim nicméně velký obdiv a poklona.

3. Nikomu na vládní úrovni pozici v této krizové době nezávidím, protože nevím, jak bych mnohé situace sám řešil. Pokud bych měl zmínit jednu oblast, tak na počátku byl výrazný problém s množstvím a distribucí ochranných pomůcek. Přerozdělovali jsme skutečně směšné počty pomůcek, seznamy, které jsme dostali k dispozici, byly chaotické a neúplné. Velmi nám v tomto směru pomohl pan doktor Rostislav Verner, kterého jsem přizval do krizového štábu. Děkuji i Ondřeji Metelkovi, který má u nás na úřadě na starosti krizové řízení, celému krizovému štábu, rozhodně svým místostarostům. Zvládli jsme mnohé. Nerad bych byl tedy kritikem. Setkali jsme se s něčím zcela novým, určitě máme mnoho nových poznatků a zkušeností, které nám musí pomoci k ještě lepší připravenosti v budoucnu.

Odpovídal ve středu 29. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Michal Boudný, Slavkov u Brna

Michal BoudnýZdroj: archiv 

1. Problémy jsou dva. První je ryze sociální, kdy ustal jakýkoliv kulturní, společenský nebo sportovní život. Má to neblahý vliv na psychiku obyvatel a lidé se museli ve velmi krátké době adaptovat na jiný režim. Druhý je ekonomický, kdy má město ztíženou situaci v plánovaných investicích a rovněž se musí připravovat na daňové výpady, které jdou do jednotek až desítek milionů korun.

2. Nelze nikoho glorifikovat. Každá pomoc se cení! Ať už jde o jednotlivce, kteří přinesou hrst ušitých roušek či firmu která dodá stovky štítů. Poděkování patří všem, kteří nezůstali lhostejní, pomáhají svým blízkým a především dodržují vládní nařízení a svým chováním tak nepřispívají k šíření choroby.

3. Po bitvě ( je-li skutečně po bitvě?) je každý generál. Pro všechny je to nová a nečekaná zkušenost, která ukazuje na bolavá místa v našem zdravotnictví, krizovém řízení a skladě hmotných rezerv. Za této situace nelze nikoho kritizovat či vinit. Opatření se dotkla každého z nás a byla a jsou velmi nepříjemná. Na druhou stranu neprožíváme tragické scénáře jako na jihu Evropy či USA, kde denně vymře několik vesnic. Každá svoboda něco stojí a je pouze na nás co jsme za ni ochotni zaplatit. Kraj je v této situaci prostředníkem mezi ORP a vládou a komunikace probíhá bez problémů.

Odpovídal pondělí 27. dubna

1. Jaký je největší problém, s nímž se vaše město v současné době potýká?
2. Je někdo výjimečný, ať už osoba nebo instituce či firma, které byste chtěl v této těžké době poděkovat za pomoc?
3. Jak hodnotíte kroky vlády a kraje v boji s koronavirem. Jsou podle vás správné a oprávněné? Udělali byste něco jinak?

Jan Grois, Znojmo

Jan Grois, starosta Znojma.Zdroj: archiv starosty

1. Řešíme otevírání škol a školek. Není jasná daná metodika, která by řekla, za jakých podmínek se mají školky otevřít. Dalším problémem jsou pendleři. Mám obavu z ekonomické recese a růstu nezaměstnanosti.

2. Děkuji všem, kdo nezištně pomáhají. Také děkuji všem, kdo poctivě dodržují všechna nařízení.

3. Důležité je, že vláda rychle zatáhla za brzdu, takže jsme se vyhnuli italskému scénáři. Vláda by měla také zlepšit komunikaci při uvolňování. O spoustě věcí se dozvídáme z médií.

Odpovídal v pondělí 27. dubna.