„Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o prošetření podivné směny lesních pozemků v oboře Radějov mezi Lesy České republiky a manželi Novotnými,“ začínají otevřený dopis Stanislav Knitl a Risto Ljasovský.

Ti v dopise poukazují na podivnost směny hned ze čtyř důvodů. Při výměně mělo údajně dojít se směně uceleného pozemku za desítku nesouvislých. Dalším důvodem k zamyšlení je podle starostů nepoměr tržní hodnoty nabízených pozemků ve srovnání s oborou Radějov. „Údajně je také část pozemků nabízených k výměně zakoupena přímo od České republiky. O část směňovaných pozemků v první zóně Chráněné krajinné oblasti žádala Agentura ochrany přírody a krajiny Brno v rámci obligatorního převodu, nebylo jí však vyhověno,“ poukazují Knitl s Ljasovským.

Ti se shodují, že pokud jsou důvody neověřených informací pravdivé, vedou hned k několika otázkám, které v dopise premiérovi pokládají: Je tato směna skutečně tak výhodná pro náš stát? Stát získá směnou pozemky, které již jednou prodal. Pokud je tak nutně potřebuje, proč je tedy prodával? Pokud tato republika opravdu nepotřebuje ucelený komplex tisíc hektarů lesů, proč jej tedy neprodá formou veřejné nabídky?

„Rozptýlení těchto pochybností je možné jedině zveřejněním všech údajů ohledně této směny, zejména seznamu pozemků, zákresů katastrálních map a hodnoty pozemků, které Česká republika touto směnou získá,“ míní dále starostové.

Informoval nebo ne?

Podle nich se totiž zatím nepodařilo podklady o pozemcích, které manželé Novotní ke směně nabídli, od Lesů České republiky získat. „Vaše vláda se prezentuje jako vláda, která chce zamezit podivným a korupčním praktikám v tomto státě. Žádáme vás tedy, abyste se osobně angažoval v této problematice a nařídil Lesům České republiky zveřejnění podrobností o chystané směně,“ vyzývají Nečase Knitl s Ljasovským.

Lesy České republiky však tvrdí, že informace o směňovaných pozemcích už několikrát zveřejnily. „Podrobný výčet směňovaných pozemků jsme předali k posouzení ministerstvu zemědělství v žádosti o udělení souhlasu s jejich směnou,“ informoval mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

Pozemky, které manželé Novotní Lesům ČR nabídli, mají rozlohu od 2,6 do 775,3 hektaru a jejich celková plocha činí téměř 1391 hektarů.

O obligatorní převod části pozemků v oboře před časem usilovala i Agentura ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Bílé Karpaty. „Ministerstvo životního prostředí, kterému jsme žádost o obligatorní převod postoupili, s ním nesouhlasilo. Obec Radějov se proti tomuto rozhodnutí odvolala,“ informovala za Správu CHKO její vedoucí Jiřina Gaťáková.

K převodu radějovské obory na soukromého majitele zatím nedošlo. Podle Boublíka vzala v současné době Agentura ochrany přírody a krajiny žalobu zpět. „Okresní soud v Hodoníně vydal usnesení o zastavení řízení. Katastrální úřad Hodonín ještě ale požádal o vyjádření k navrhované směně ministerstvo životního prostředí, aby mohlo vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí dokončit,“ vysvětlil Boublík.