Dvacítka starostů z Hodonínska a dva hejtmani se v úterý sešli ve Starém Městě, aby vzkázali ochráncům přírody a ministerstvům dopravy i životního prostředí, že rychlostní silnice R 55 je pro jihovýchodní Moravu nepostradatelná. Hejtmani Jihomoravského a Zlínského kraje a starostové obcí, kudy má plánovaná silnice vést, podepsali společnou deklaraci. Ta mimo jiné uvádí, že skončilo hledání náhradních tras pro silnici R 55.

Nová rychlostní silnice má nahradit stávající přetížený tah I/55 z Otrokovic do Břeclavi. Vytyčená trasa však vede přes Bzeneckou Doubravu a Strážnické Pomoraví, kde se nachází lokalita osídlená evropsky chráněnými ptáky, a oblast Natura 2000. Podle hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška je deklarace zásadní dokument a její signatáři jí dávají najevo znepokojení nad postupem ministerstva životního prostředí, které pozastavilo přípravu i těch úseků stavby, jež s Naturou 2000 nesouvisejí. „V situaci, kdy stále větší provoz na silnici I/55 každodenně ohrožuje zdraví, a dokonce životy obyvatel obcí a měst, kudy přetížená komunikace prochází, je nezbytně nutné práce na přípravě R 55 obnovit v co nejkratším čase,“ tvrdí Hašek.

Starostové deklarací vyjádřili, že silnice je důležitá, protože zlepší dopravní dostupnost i konkurenceschopnost regionu a prospěje hospodářství Hodonínska, které má nejvyšší nezaměstnanost v kraji. Hlavně kvůli tomu, že jsou obyvatelé jejich obcí extrémně zatížení vlivy dopravy, požadují, aby se přípravy stavby R 55 obnovily. „Deset let se kolem toho přešlapuje a vymýšlí se náhradní trasy. Ochránci přírody by měli vzít v potaz realitu, a to na jaké úrovni je dnes doprava, která se musí řešit, aby lidé neumírali na nemoci a netřepaly se jim domy,“ uvedl Risto Ljasovský, starosta Strážnice, kterou podle něj denně projede deset tisíc aut.

Podepsaným dokumentem zároveň starostové konstatovali, že hledání variant R 55 mimo Naturu 2000 skončilo a že alternativy se už prověřovaly a hodnotily i co do vlivu na životní prostředí.
O to, aby se vymyslely náhradní varianty, kudy silnici vést, usilují Děti Země a Česká společnost ornitologická. Před dvěma lety zaslali kvůli porušení směrnic o ochraně ptáků stížnost Evropské komisi. Podle ochránců přírody žije na plánované trase šest druhů evropsky chráněných ptáků, kteří zde mají jedno z největších hnízdišť. Rychlostní silnice by zničila až polovinu z nich.

„Nejsme proti silnici, ale pro to, aby vedla mimo ptačí oblast. Je dobře, že o tom starostové mluví, protože silnice je na okraji zájmu státu,“ řekl Miroslav Patrik z Dětí Země. Hledání náhradních tras prý nekončí, protože podle něj ještě od roku 2004 vůbec nezačalo, za což vládu kritizuje.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Karla Hanzelky je severní část rychlostní silnice R 55 u Otrokovic a Hulína téměř hotová. Jestli a kdy se začne stavět i ta jižní, nyní není jasné. V letošním rozpočtu na ni nejsou peníze a ten na příští rok se právě tvoří. „Není jasné, co se bude příští rok stavět. Nyní máme příkaz od vlády nezahajovat jakékoliv stavby,“ řekl Hanzelka.