V otevřený dopis premiéru České republiky Janu Fischerovi vyústila situace s radějovskou oborou. Starostové Strážnice, Risto Ljasovský a Radějova Stanislav Knitl se v něm premiéra ptají například na to, jestli je koníček několika vlivných byznysmenů a s nimi svázaných zájmových skupin prioritní pro Českou republiku.

V dopise starostové upozorňují na podivnou směnu lesních pozemků v radějovské oboře. Tu chce totiž vyměnit její současný nájemce Leoš Novotný s Lesy ČR, a to za pozemky, které skoupil po republice. Starostové však poukazují na to, že od začátku pronájmu obory společnosti Hamé, v zastoupení Leošem Novotným provází tuto oblast potíže. Navíc se honitba nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je zařazena do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000.

„Už od počátku nájemního vztahu mezi Lesy ČR a touto společností narůstaly problémy, které dlouhou dobu nikdo z kompetentních orgánů neřešil,“ míní v dopise starostové. Ti také připomínají to, že zvěř, která se v oboře přemnožila, způsobila obrovské škody na lesích státních i ostatních vlastníků.

„Přes ustanovení nájemní smlouvy je také prakticky znemožňován vstup veřejnosti do obory. Dále je taky významným způsobem omezeno lesnické hospodaření na našem majetku v oboře,“ zaznívá také v dopise.

Obě obce přitom před časem z obory vystoupily. Strážnice chtěla totiž les zpřístupnit lidem z regionu. Právě výměna pozemků by ale podle Ljasovského zpřístupnění lesa zkomplikovala.

„Je pravděpodobné, že následkem změny vlastníka bude obcím úmyslně ztěžován přístup do jejich lesů nezbytný pro řádné hospodaření,“ píše se v dopise.

Ljasovský dále dodává, že v době, kdy obce už několik měsíců jednaly s Lesy ČR kvůli vyplocení z obory a kdy je společnost utvrzovala o tom, že se hledá řešení, jak zamezit poškozování porostů zvěří, jak Lesy ČR, tak Leoš Novotný už o směně pozemků jednali.

„To, co jsme s Lesy ČR za půl roku vyjednali je víceméně k ničemu. Pokud by ke směně došlo, tak se změní majitel a to, co se dohodlo, samozřejmě neplatí,“ poukázal starosta.

Novotný však tvrdí, že ani jeden ze starostů za ním s tím, že by v oboře byly nějaké problémy, nepřišel. „Napsal jsem oběma starostům, aby mi vyspecifikovali, jaké konkrétní připomínky mají. Se mnou nikdo ze strany Radějova ani Strážnice nejednal. Konkrétní připomínku mi nikdo z nich neřekl,“ řekl Novotný.

Součástí otevřeného dopisu premiéru byla také fotografie nájemníka obory se současným ministrem zemědělství Jakubem Šebestou. Starostové tak chtějí upozornit na fakt, ministr bývá v oboře loveckým hostem.

Lesy ČR ale mírní vzniklé emoce s tím, že před případnou výměnou pozemků postupují běžným způsobem. „Postupujeme, jako vždy, když dostaneme žádost o směnu pozemků, což se stává poměrně často. To je, že dáme dohromady podklady, posoudíme cenu pozemků, majetková práva a předložíme to ministerstvu zemědělství k rozhodnutí,“ uzavřel mluvčí Lesů ČR Michal Kačena.