Za co obnovit zastaralé přístroje, bez kterých se lékaři při svých každodenních vyšetřeních pacientů zkrátka neobejdou? I s tím by odteď mohla hodonínské nemocnici pomoci Rada starostů Hodonína a jeho spádových obcí.

Její historicky první setkání uspořádal v pátek ředitel Nemocnice TGM Antonín Tesařík.

Desítka starostů či jejich zástupců si pod jeho vedením prošla jednotlivá pracoviště nemocnice, kam denně směřují za ošetřením pacienti z jednotlivých obcí na Hodonínsku. „Starostové byli velmi překvapeni kvalitou a úrovní poskytované péče a také čísly, svědčícími o vysokém počtu lidí, kteří k nám za ní z jejich obcí dnes a denně dojíždějí,“ řekl ředitel Tesařík.

Jak dále uvedl, nezapomněl starosty také požádat, zda by při přípravě a schvalování obecních rozpočtů na příští rok nemohli vyčlenit také určitou část na potřeby tohoto zdravotnického zařízení.

„Zareagovali všichni velmi pozitivně,i když mají ve svých obcích všichni spoustu jiných problémů,“ pochválil vstřícnost jednotlivých starostů Tesařík. Od příštího roku totiž nemocnice potřebuje začít s obnovou zastaralého vozového parku. „Záchranky mají mnohdy najeto i sedmset padesát tisíc kilometrů,“ poukázal ředitel. Přitom se pořizovací cena každé z nich pohybuje podle vybavení okolo osmi set tisíc korun.

„Právě sanitky jsou mnohdy jediným prostředkem, jakým se k nám zejména starší pacienti ze spádových obcí mohou za ošetřením dostat,“ zdůraznil ještě Tesařík.

Odteď by se poradní orgán vedení hodonínské nemocnice měl scházet každého půl roku.

„V místních zpravodajích už brzy začnou také vycházet kontakty na jednotlivá oddělení, lékaře naší nemocnice i informace o ordinačních hodinách,“ doplnil její ředitel.