Ten na vracovském starostovi ocenil především oddlužení města a zvýšení městského rozpočtu na téměř dvojnásobek původní částky. „Je to velice příjemný a potěšující zážitek a zároveň zavazující. Jde o ohodnocení nejen práce mé, ale celé spolupráce s kolegy na úřadě,“ vyjádřil se Repík, který je starostou druhé funkční období.