„Stavební práce se budou odehrávat převážně v prostoru před vlakovým nádražím, průjezd po Nádražní ulici bude v tomto místě částečně omezen, průjezd vozidel zásobování bude zachován,“ informuje na webu města Otakar Matula z kyjovského odboru investic a rozvoje.

Nádražní ulice bude podle něj dočasně zúžená a bude na ní platit snížená povolená rychlost. Zásobovači se do tamních mlýnů i stavebnin v této lokalitě dostanou.

Dosavadní autobusová zastávka před budovou Českých drah je nyní přesunutá na Komenského ulici. Při cestě směrem do centra je zastávka před sokolovnou, při cestě ven z města před poliklinikou. Toto rozložení bude platit až do ukončení prací, které je plánované na konec října.

Od listopadu by mělo u nádraží být šest nových zálivů pro přistavení autobusů a třiapadesát nových parkovacích stání. Budou určené pro cestující. Součástí stavby jsou i kompletní přeložky inženýrských sítí, rekonstrukce silnice Nádražní ulice, doplnění a výstavba informačního systému či městské zeleně a veřejného osvětlení.

Prověřovací studie řešila původně několik možností, jak zajistit co nejlépe propojení autobusové a vlakové dopravy v Kyjově v rámci nedávno zavedeného integrovaného systému. Původní záměr přesunutí autobusového nádraží k vlakovému neprošel. Konečný projekt řeší situaci tak, že autobusové nádraží zůstane zachované a vlakové bude upravené.

Město získalo na akci dotaci ve výši téměř patnáct milionů korun. Kyjovský starosta František Lukl předpokládá, že aktivita města najde odezvu i u Českých drah, jejich nádraží bude v těsném sousedství terminálu.

Z větších měst regionu má v tomto směru Kyjov nejkomplikovanější situaci. Hodonín či Veselí nad Moravou mají autobusová a vlaková nádraží v těsném sousedství, Strážnice „do pěti minut chůze.“ Kyjov má obě nádraží na opačných koncích města a musí proto řešit jejich speciální propojení.