„Jde o druhou etapu úprav Sportovní ulice. Tou první jsme skončili s úpravami mezi oběma fotbalovými hřišti, a to krátce před záplavami. Nyní bychom chtěli dokončit cestu až po most, který vede ke sběrnému dvoru,“ uvedla starostka třítisícových Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová.

Modernizace vyjde obec přibližně na šest milionů korun. Její výsledek obyvatelé i přespolní zhodnotí pravděpodobně v srpnu. „Ministerstvo pro místní rozvoj jsme požádali o dotaci,“ připomněla starostka snahu získat peněžní podporu.

Kromě první části úprav se loni Bojanovickým podařilo sportovní areál oplotit i postavit u tenisových kurtů opěrnou zeď v místech, kde se sesouval svah. „Nyní zvažujeme, jak pojmeme prostor, který by měl být veřejně přístupný. Podle studie je tam naplánované víceúčelové hřiště, zázemí s občerstvením a také pumptrack. Ještě ale zvažujeme umístění skateparku, aby se tady mohly zabavit i starší děti. Právě to bude předmětem diskuse,“ nastínila další postup starostka.