Zaměří se na přípravu sportoviště, které doposud Kyjovsku chybí. „Chceme dohlížet na celou výstavbu, od přípravy až po konečnou fázi, abychom o průběhu mohli informovat na každém zasedání zastupitele i veřejnost,“ sdělil předseda výboru a dlouholetý zastupitel Antonín Rajda.

Zastoupení v něm mají všechny zastupitelské kluby. „Následně jej doplní člen za komisi výstavby a urbanismu,“ doplnil starosta František Lukl.

Přípravné práce mají být hotové do podzimu příštího roku. Specializovaná komise doporučila ve studii podoby areálu, k níž se mohla vyjádřit i veřejnost. „Tu architekti ještě dopracují tak, aby se mohla stanovit cena pro další stupně projektové dokumentace,“ vysvětlil městský architekt David Hoffmann.

Termínové rozvržení dalšího postupu má být na programu nejbližšího jednání nového výboru. Jak uvedl jeho předseda, tak se dá očekávat, že vzhledem k nákladnosti obou staveb si město bude muset vzít půjčku. Samotné koupaliště by mělo být hotové podle předpokladů radnice do zahájení letní sezony v roce 2020. V té době ale mají ještě práce na novostavbě krytého bazénu pokračovat. Podle odhadů má nový koupací areál u městského parku vyjít na sto osmdesát milionů korun.