Téměř devět tisíc obyvatel a osm obcí. Takový má spádový obvod stavební úřad ve Ždánicích. Pokrývá také Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Lovčice, Násedlovice, Uhřice a Žarošice. Jenže konkurzy na nového vedoucího tamního stavebního odboru ani referenta neskončily výběrem vhodných pracovníků.

Přitom do svých funkcí mohly nastoupit už na začátku května. „Pokud se i zájemci přihlásí, nemají požadovanou kvalifikaci. Budu to řešit s krajem nebo s obcí s rozšířenou působností,“ řekl tajemník Městského úřadu ve Ždánicích Roman Vrabel. Výběrové řízení vypsal ještě jednou.

Vytěžené stromy nedaleko studánky Bezdýnky ve Ždánickém lese.
VIDEO: Kácení na hraně zákona? Lidé podepisují petici na ochranu Ždánického lesa

Pakliže se nepodaří najít vhodného adepta, nastane problém. Po pětadvaceti letech odchází dosluhující vedoucí Vladimír Slivka. „V květnu už tady nebudu. Podal jsem klasicky výpověď a běží mi výpovědní lhůta,“ sdělil vedoucí.

Na stavebním úřadě pro osm obcí už zůstal sám. „Po odchodu kolegyně jsem tady byl sám zhruba už před třemi lety, a to asi tři čtvrtě roku. Nastoupil nový kolega, zaučil se, ale pak šel za lepším do soukromého sektoru. Takže jsem tady na to zase sám,“ potvrdil.

Domnívá se, že výběrová řízení jsou neúspěšná zřejmě kvůli výši platu. „Je ale možné, že se někdo sežene a pojede to dál,“ zamýšlel se Slivka.

Rekonstrukce záchytné nádrže pro Koryčanskou přehradu, která představuje hlavní zdroj vody pro skupinový vodovodu Kyjov.
Lepší voda pro obyvatele Hodonínska. Povodí opravuje záchytné nádrže přehrady

Nejistotu z nastalého stavu cítí ale i ve spádových obcích. „Děsím se, co s tím bude. Chystáme několik projektů, na které budeme potřebovat stavební povolení nebo vyjádření. Navíc pan Slivka toho věděl hodně. Měl zkušenosti, přehled a všechno si pamatoval. Dala se po telefonu vyjednat řada věcí, které by jinak stály za osobní návštěvu,“ upozornil například starosta Žarošic Jiří Kacer.

Obavy o osud stavebního úřadu ve svém městě má také zastupitel Libor Rybka, který podniká v telekomunikacích. „Když jsem byl jinde na podobných úřadech, pracují tam i tři lidi. U nás byl stavební úřad dlouhodobě personálně podhodnocený. Nyní je ale velice důležité jej udržet. V opačném případě to bude velké minus a ztráta pro lidi, podnikatele i ostatní starosty okolních obcí, a bude to komplikovat jejich rozvoj,“ řekl Rybka.

A co lhůty?

Současně připomněl, že navíc v následujícím období, než se najde možné řešení, nadále poběží v řízeních jasně dané lhůty. Navíc někteří stavebníci budou muset získat včas potvrzení o kolaudaci například kvůli dotacím či úvěru.

Záchranu stavebního odboru ve Ždánicích by přivítali také Kyjovští. Nebaží totiž po tom, aby na jejich stolech skončila agenda ze Ždánic. „Pokud nastane scénář, že na nás Jihomoravský kraj přenese úkoly, které pro osm obcí dosud zajišťoval stavební odbor Městského úřadu Ždánice, bude to pro náš úřad komplikace. Stávající referenti jsou plně vytížení,“ reagoval tamní tajemník Filip Zdražil.

Ombudsmanka Nemocnice Kyjov Veronika Neničková.
Nemocnice v Kyjově má ombudsmanku. Řešit bude stížnosti pacientů i trable kolegů

Také on předpokládá, že v případě konkurzu by se ani tady nepodařilo získat úředníky, kteří budou splňovat veškeré předpoklady a mají potřebné zkoušky. „Znamenalo by to zvýšené výdaje do jejich vzdělání, navíc nezbytný mentoring ze strany současných úředníků, kteří by se novým kolegům museli po určitou - a ne krátkou - dobu věnovat,“ upozornil.

Je přesvědčený, že takový stav v důsledku odnesou obyvatelé. „Protože za takové situace budeme schopni jen velmi obtížně stíhat lhůty a řízení se budou protahovat. Pominu skutečnost, že Městský úřad Kyjov není nafukovací a volnou kanceláří nedisponujeme,“ dodal kyjovský tajemník.

Problémy jsou i jinde

Jak Deník nedávno informoval, v podobné situaci se ocitli i ve středních Čechách, a to v třítisícových Vrdech, kde se tamní radnici nepodařilo personálně obsadit stavební úřad. Krize vygradovala tím, že krajští radní pak odňali zdejšímu obecnímu úřadu působnost obecného stavebního úřadu a převedli jej od 20. dubna pod obec s rozšířenou působností, tedy do Čáslavi.

Jihomoravský krajský úřad ale do situace vnáší trochu jiný pohled. "Za plnění úkolů v rámci přenesené působnosti odpovídá subjekt, na který byl tento výkon státní správy zákonem delegován. Mezi povinnosti obce spadá i zajištění dostatečného personálního zabezpečení pro řádné plnění přeneseného výkonu státní správy. Krajské úřady nemají zákonem dané kompetence k řešení neobsazených pracovních pozic na prvoinstančních stavebních úřadech," uvedla mluvčí jihomoravského krajského úřadu Alena Knotková.

Zároveň připomněla, že obci s pověřeným obecním úřadem, kterou jsou i Ždánice, zákon neumožňuje působnost stavebního úřadu odejmout. "Řešením může být zajištění pracovníka s příslušnou kvalifikací na dohodu o provedení práce, kdy jako oprávněná úřední osoba bude vystupovat tajemník obce. Krajskému úřadu je známo, že s problémem nedostatečného počtu zaměstnanců se potýkají stavební úřady napříč celou republikou. Lze se domnívat, že tento stav je částečně způsoben nadcházejícími zásadními změnami v oblasti stavebně-právních předpisů," doplnila mluvčí.