Mezi nimi je například škola, školní jídelna i družina Základní školy Mírové náměstí. „Stávka, do které vstupujeme, není za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za kvalitní podmínky ve vzdělávání, za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků,“ stojí na webu školy v prohlášení, které směřuje především k rodičům.

Zdroj: Youtube

Mimo jiné tady stávkový výbor oznámil, že se celodenní stávky budou účastnit všichni zaměstnanci školy. „Samozřejmě pro nás je problém to, že mají nepedagogickým pracovníkům propadnout platy až o čtyřiadvacet procent, a to bezdůvodně. Dalším problémem bude omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny a tím pádem se budou žáci slučovat například pro výuku cizích jazyků,“ přiblížila některé z důvodů stávky předsedkyně odborů na Základní škole Mírové náměstí Jana Škvařilová. Stávkující tak budou jeden den bez platu doma.

Seznam škol, které se zapojí do stávky, najdete na mapě na konci článku. Výčet ale nemusí být úplný, mapa je průběžně aktualizovaná, vychází z dat zasílaných lidmi ze škol. Červená znamená, že škola bude zavřená, oranžová znamená, že budou stávkovat jednotliví zaměstnanci, popř. škola podpoří stávku jiným způsobem.

Podobné je to také na Základní škole U Červených domků s pěti sty padesáti žáky. „Sto procent zaměstnanců chce vstoupit do stávky, hlavním důvodem jsou úsporná opatření připravovaná vládou a snížení kvality vzdělávání. Jde o snížení peněz na ostatní neinvestiční náklady, ze kterých jsou hrazeny učební pomůcky a velice důležité je omezení možnosti dělit třídy na skupiny. Chtějí nám omezit počty asistentů. Museli bychom propouštět. Hlavní je snížení mzdových prostředků na nepedagogické pracovníky. Vidím v tom velký problém a kvalita školství může jít s prominutím do háje, proto samozřejmě své zaměstnance podpořím,“ řekl ředitel školy U Červených domků Antonín Slezák.

Navíc i na ostatních školách v okresním městě se vzedmula stávková vlna. „Na základě rozhodnutí ředitelů a ředitelky základních škol a ředitelek mateřských škol budou z důvodu připojení se k jednodenní stávce v pondělí sedmadvacátého listopadu uzavřeny všechny základní a mateřské školy zřizované Městem Hodonínem. Mimo provoz budou i školní jídelny,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Do stávky se navíc připojí i školy, základní i mateřská, u nichž je zřizovatelem kraj. Tady se obávají zejména dopadů škrtů na nepedagogické pracovníky. A to zvláště s ohledem na to, že jde o speciální školy, kde má řada žáků individuální potřeby i poruchy, které vyžadují odborné personální pokrytí a přístup.

Do stávky jdou i střední školy

Stranou výstražné stávky ve školství nezůstávají v Hodoníně ani střední školy. Zavřená tak zůstane průmyslovka i Integrovaná střední škola, kde se do protestní akce školských odborů zapojí zaměstnanci ve velkém počtu. „Důvodem je obava z plánovaných opatření vlády, která by mohla ohrozit kvalitu vzdělávání a běžný chod škol,“ stojí v prohlášení hodonínské Integrované střední školy. Tady sice budou v pondělí zavřené oba školní areály, v provozu však zůstane školní restaurace Beseda a také Domov mládeže pro dojíždějící studenty.

Areál PIKA Bzenec 20. listopadu 2023.
VIDEO: V prosinci končí konzervárna Pika Bzenec, práci si hledaly desítky lidí

Stávku podpoří také gymnázium a obchodní akademie. „U nás sice není stoprocentní účast na stávce, ale u nepedagogů jsou to všichni a u pedagogů většina vyučujících. Pondělí tak pro nás bude dnem, kdy budeme muset mít z provozních důvodů zavřenou školu,“ sdělila ředitelka hodonínského gymnázia, obchodní akademie a jazykové školy Kateřina Kouřilová.

Podle informací ze školských odborů se v pondělí s velkou pravděpodobností ke stávce připojí naprostá většina středních škol v hodonínském okresu, i když různým způsobem. Stávka například uzavře Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. Ředitelské volno mají vyhlášené na pondělí žáci Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví ve Bzenci.

Stávka zasáhne výrazně také Kyjov

Stávka má silnou základnu také v Kyjově. To potvrzuje také podpora na sídlišti U Vodojemu. „Všichni zaměstnanci základní školy i mateřské školy se rozhodli připojit k jednodenní výstražné stávce,“ stojí ve vyjádření městské školy Dr. Joklíka. Ředitel tady tak na poslední listopadové pondělí vyhlásil den volna pro žáky základní školy z organizačních důvodů. Přerušený bude provoz i mateřské školy, školní jídelny i družiny.

Celkem budou mít v Kyjově přerušený provoz tři městské mateřské školy, tedy i Střed a Bohuslavice. V provozu zůstanou mateřinky Boršovská a Za Stadionem. „Všechny tři základní školy budou mít ředitelské volno,“ doplnil tajemník městského úřadu Filip Zdražil. Tedy kromě Dr. Joklíka i J. A. Komenského na Újezdu a Bohuslavice. „V tuhle chvíli řešíme s Domem dětí a mládeže, jestli by mohl zajistit péči pro děti rodičů, kteří si nemohou na pondělí zajistit hlídání,“ přiblížil tajemník.

Slavnostní ocenění dárců, kteří darovali svou krev dvacetkrát, čtyřicetkrát či osmdesátkrát. Předání medailí i zlatých křížů se uskutečnilo v kyjovské nemocnici.
VIDEO: Na dárce krve čekaly v Kyjově i zlaté kříže a díky za desítky odběrů

Podobně výrazně avizují vstup do stávky také ve Škole Za Humny s tím, že zůstanou uzavřená všechna pracoviště, s výjimkou dětského domova. „Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není jen stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky a médii podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků,“ uvedl na webu školy její ředitel Petr Petráš. Naopak do stávky se nezapojí bezodborová krajská mateřská a základní škola v Boršově, kde vyučují děti například s postižením sluchu nebo vadami řeči.

Stávkou omezený provoz ve Veselí nad Moravou

Také ve Veselí nad Moravou v Základní škole Hutník je na pondělí vyhlášená jednodenní stávka. Provoz školy tady bude v omezeném režimu. „Žáci prvního stupně budou mít výuku. Pro žáky druhého stupně je vyhlášeno ředitelské volno. Školní družina bude v provozu stejně jako každý normální pracovní den. Školní kuchyně je mimo provoz,“ přiblížil stávku na základní škole Hutník Radek Maršálek.

U veselské Mateřské školy s pěti pracovišti bude situace ještě poněkud jiná. Do plánované stávky se totiž zapojí všichni nepedagogičtí pracovníci, asistentky pedagoga a většina učitelek. V provozu tak zůstane pracoviště, které ještě určí v pátek podle počtu přihlášených dětí. Kvůli stávkujícím kuchařkám tady budou na oběd buchty s mlékem.

Zdroj: Youtube

Do stávky se rozhodla zapojit podle informací z webu školy ve Veselí i část zaměstnanců Obchodní akademie a střední školy polytechnické. Studenti tak budou mít zkrácenou výuku jen na prvních pět vyučovacích hodin. Podle informací od ředitele kyjovské polytechniky Petra Koiše, se má do stávky zapojit asi šestina zaměstnanců, což umožní ve většině úseků školy standardní provoz.

Podle vedoucí oblastní jednotky Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství pro hodonínský okres Anděly Zbořilové pokračuje postupné zapojování dalších zaměstnanců škol do pondělí stávky. „Ještě dnes se připojují a někteří se nám nenahlásili. Navečer bude číslo více vypovídající,“ přiblížila odborová předačka.