Zaměstnavatel uzavřel s jednotlivými zaměstnanci dohodu o rozvázání pracovního poměru s navýšením zákonného odstupného o trojnásobek průměrného výdělku. „Tím pominuly důvody k pokračování ve stávce. Myslím si, že dopadla pro lidi dobře,“ uvedla v pondělí Zdenka Zouharová, předsedkyně základní organizace odborového svazu Kovo, která v kyjovském podniku působí.

Stávce předcházela u zaměstnanců více než třítýdenní stávková pohotovost. Odbory požadovaly jako kompenzaci za náhlou ztrátu pracovních míst přiměřené odstupné v závislosti na odpracovaných letech. Nesouhlasily s předchozí výší nabízenou vedením firmy nad zákonný rámec. Tím byl totiž jeden měsíční plat navíc. Odboráři argumentovali především tím, že v Německu, kde je sídlo mateřského podniku, by zaměstnanci dostali odstupné až ve výši ročního platu. Odbory požadovaly odstupné podle délky odpracovaných let tři až pět měsíců nad zákonné minimum. Nakonec došlo k určitému kompromisu. „Tříměsíční odstupné ze zákona a tříměsíční nad zákon. Lidé podepsali individuální smlouvy a s touto variantou nakonec dosáhli svého. Není to sice tak veselé, ale je to určitě víc, než jak to vypadalo na začátku,“ sdělila Zouharová.

Vedení firmy je na oplátku spokojené hlavně s tím, že se v podniku opět pracuje. „Ve vyjednávání jsme několik nocí nespali, ale nakonec jsme se dobrali tohoto konce. V pátek jsme se jako zaměstnavatel na požadavcích přesně a na přímo domluvili se zaměstnanci,“ uvedl výkonný ředitel kyjovského Ruka Martin Pabiška. Potvrdil také to, že se nic nemění na tom, že se závod přestěhuje do mateřské firmy v Německu. První přibližně polovina z téměř šedesáti zaměstnanců má v Kyjově skončit k Silvestru letošního roku, druhá polovina pak k poslednímu dubnu příštího roku.

Stávkující podle odborářů podpořili nejen kolegové z blízkých závodů, jako jsou veselské železárny či kyjovské šroubárny, ale i třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula, který se také zúčastnil zahájení stávky v Kyjově. Podporu získali Kyjovští ale mimo hranice České republiky. „Připojujeme se k vám a požadujeme, aby společnost Ruko GmbH jednala s OS Kovo, aby bylo nalezeno řešení a předešlo se dlouhé stávce. Společnost musí uznat odhodlání a přínos zaměstnanců k jejímu úspěchu a ocenit je dobrým odstupným,“ napsala do Kyjova z Frankfurtu nad Mohanem Claudia Rahman, šéfka německého odborového svazu pro kovoprůmysl. „Určitě si vážíme podpory od odborových svazů z Německa, Maďarska i od nás z České republiky, také z konkrétních podniků. Podpora to byla veliká. Myslím si, že to pro lidi dobře dopadlo,“ dodala Zdenka Zouharová.

Základní odborová organizace působící v kyjovském Ruko zastavila práci a zahájila stávku v úterý v poledne, oficiálně ji ukončila k páteční čtrnácté hodině. Ruko vyrábí v Kyjově vybrušované vrtáky z oceli od roku 2012. Navázalo tak v kyjovských Nětčicích na předchozí tradici výroby profesionálních nástrojů.

Stávka v Ruko Kyjov

- stávková pohotovost: od začátku listopadu
- zahájení stávky: v úterý 23. listopadu ve 12.00
- ukončení stávky: v pátek 26. listopadu k 14.00
- požadavky: navýšení odstupného
- výsledek: navýšení odstupného z jedno měsíčníh
- na tři měsíční platy na rámec zákona
- kde: Kyjov, firma Ruko, výroba vrtáků
- zaměstnanců: 58
- propouštění: 1. polovina zaměstnanců k 31. prosinci 2021, druhá polovina k 30. dubnu 2022