„Město Kyjov, v rámci snahy získat přehled o provedených úkonech právní zástupkyně a zjištění opodstatněnosti vyúčtované celkové odměny za právní služby, požádalo o jejich předložení včetně finančního vyčíslení jednotlivých úkonů. A to opakovaně,“ přiblížil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil.

Jenže ze svého pohledu k požadovanému vyčíslení se Kyjovští nedostali. „Magistra Zwyrtek Hamplová k požadavku města uvedla, že odměna byla sjednána na komplex právních služeb bez účtování jednotlivých dílčích úkonů právní služby. Toto tvrzení však není žádnou dohodou podloženo,“ upozornil kyjovský tajemník.

Protestní pochod za lidi pro vodu! Účastníci se postavili proti plánované těžbě štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody.
Obava o vodu na Hodonínsku? Soud zrušil verdikt úřadu ohledně těžby štěrkopísku

Kyjovští radní se proto rozhodli o podání stížnosti na Českou advokátní komoru. „Tato stížnost je ještě ve stadiu šetření,“ sdělila tento týden Deníku mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková s tím, že šetření má svůj proces, lhůty a rozhoduje pak kolektivní nezávislý kontrolní orgán.

Jak připomněl tajemník kyjovského městského úřadu, za právní služby poskytnuté všem zastupovaným obcím byla fakturována odměna i s daní přesahují pět set čtyřicet tisíc korun. „Město Kyjov uhradilo odměnu v plné výši, když se zainteresované obce a města následně na těchto nákladech podílely,“ uvedl Zdražil.

Jana Zwyrtek Hamplová ale celou záležitost bere spíše jako nedorozumění. „Advokátní mlčenlivost mi brání uvádět podrobnosti, ale mohu se zcela čistým svědomím říci, že město dostalo přesný přehled práce mé kanceláře, a to zcela v intencích smlouvy. Cely případ nadále sleduji, protože jsem byla nasmlouvána především pro fázi ústavněprávní, až eventuálně po změnu zákona. Na té jsem pracovala a tu také připravila. Týkala se a dotýká práv desítek obcí a měst, nejen Kyjova - ten to tehdy celé zaštítil, a zaslouží si za to respekt. Patrně došlo pouze k chybnému výkladu smlouvy,“ uvedla pro Deník Zwyrtek Hamplová.

Protestní pochod za lidi pro vodu! Účastníci se postavili proti plánované těžbě štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody.
Povolovací řízení na těžbu štěrkopísku se má zastavit, zní od spolku

Přiblížila, že ve smlouvě byla dojednána odměna takzvaně za vše, nikoli po dílčích prvotních podáních. „A tak jsem k tomu přistoupila, a věnovala tomu hodně času i právních rozborů a hovorů s experty. Nadále jsem v kontaktu s některými obcemi, aktuálně jim budu všem posílat můj pohled na současný právní stav, a ve věci chci být dále aktivní - obce by měly mít totiž jinou roli než přihlížet narušování zásob vod ve svých regionech,“ vyjádřila se advokátka a současná senátorka.

Jak dále sdělila, své stanovisko vysvětlila i advokátní komoře. „Věřím, že to přijme. To je vše, co mohu říci, tedy že podstatu stížnosti jsem v podstatě nepochopila. Otázku vody a obcí a měst mám komplexně zpracovanou až do legislativní roviny, až na to přijde čas. A chci, aby to prospělo všem obcím… Ta stížnost mne tedy spíš lidsky zamrzela. Za samosprávu bych dýchala, byť je to někdy práce velmi úvahově náročná. Ale v roce 2021 jsem opět uspěla s jedním názorem u Ústavního soudu, tedy ten boj má smysl…,“ doplnila senátorka. Vzkázala, že vodu pro obce vybojuje.

Protestní pochod za lidi pro vodu! Účastníci se postavili proti plánované těžbě štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody.
Povolovací řízení na těžbu štěrkopísku se má zastavit, zní od spolku

Města a obce odebírající pitnou vodu od hodonínských Vodovodů a kanalizací se při společné právní obraně proti povolení těžby štěrkopísku kvůli ohrožení prameniště nechaly právně zastoupit Janou Zwyrtek Hamplovou při podání správní žaloby proti rozhodnutí Českého báňského úřadu z května 2020. Ten předtím potvrdil stanovení dobývacího prostoru obvodním báňským úřadem.

Zwyrtek Hamplová, která se loni v říjnu stala senátorkou za Kroměřížsko a část Vyškovska, zastupovala v rozsáhlém spektru žalobců nejen Kyjov, ale také Hodonín, Vlkoš či Veselí nad Moravou. „Je dobře, že nezávislé soudy projednávají celou při, kde jsme zastoupeni kvalitní advokátní kanceláří Franka Bolda. Nechť advokátní komora rozhodne, jestli došlo, nebo nedošlo k pochybení Jany Zwyrtek Hamplové,“ vyjádřil se veselský starosta a právník Petr Kolář.

Protestní pochod za lidi pro vodu! Účastníci se postavili proti plánované těžbě štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody.
Odvolání obcí úřad odmítl: těžba štěrkopísků na Hodonínsku dostala zelenou

Jak dále přiblížil, k najmutí druhého právního zastoupení, tedy Zwyrtek Hamplové, v kauze ochrany zdrojů pitné vody, byl rezervovaný od samého počátku. „Velice iniciativně se zapojoval Kyjov do toho, že bychom se ještě vedle Boldů měli nechat zastupovat paní Zwyrtek Hamplovou, že tomu dá jiný rozměr, a že to bude směřovat nějak dál. Od samého začátku jsem k tomu měl velmi rezervovaný postoj, nakonec z důvodu solidarity i s ostatními městy jsme tedy i ve Veselí řekli dobře. Jestli tomu dá nějaký nový rozměr, tak jsme se k tomu také připojili,“ připomněl starosta s tím, že domluva byla taková, že Kyjov objedná právní služby, města se budou finančně spolupodílet a přidají se i další menší obce.

Návrat k dalšímu řízení

Krajský soud v Brně sice v říjnu 2020 řadu žalob zamítl, ale také květnové rozhodnutí Českého báňského úřadu zrušil a vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Mimo jiné mu uložil také povinnost zaplatit ve dvou případech náklady řízení přesahující dvanáct tisíc korun, a to jak Kyjovu, tak Hodonínu. Právě argumenty těchto dvou žalujících soud na několika místech odůvodnění rozsudku rozebírá, zejména pak jejich námitky na porušení práva na samosprávu.

Lokalita mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem, kde se plánuje těžba štěrkopísku.
Kauza štěrkopísek: bojí se o vodu. Obce z Hodonínska se odvolaly

Předsedkyně soudního senátu Jaroslava Skoumalová je ale označila spíše jako obecně koncipovaná. „Obecná tvrzení o tom, že napadené rozhodnutí zasahuje do samosprávy obcí, proto ve skutečnosti vůbec nejsou způsobilá zvrátit napadené rozhodnutí,“ uvedla v rozsudku soudkyně s tím, že jde spíše o charakter úvah, jak by měl zákonodárce v právní úpravě posílit roli samospráv. Přesto ale krajský soud shledal žaloby hned dvanácti žalobců, mezi nimi i Kyjova a Hodonína, jako důvodné. Napadené rozhodnutí tedy zrušil.

Jenže tímto celá kauza neskončila. Poslední úspěch si v ní připsali začátkem letošního března právě zastupující právníci včetně starostou Kolářem zmiňované kanceláře Frank Bold. Uspěli se svou žalobou, když se obávali snížení kvality nebo vydatnosti vodního zdroje v důsledku těžby. Krajský soud zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku, zejména kvůli nedostatečným znaleckým posudkům, včetně těch, ze kterých vycházelo vyhodnocení vlivu na životní prostředí.