Někteří občané požadovali, aby město zamezilo průjezdu těžkých vozidel ze sousedící průmyslové zóny a rychlé jízdě osobních aut. Lidé se obávají také hluku a prašnosti v souvislosti s plánovanou těžbou jílu. „Propočty ukázaly, že hluková zátěž ani prašnost nepřekročí platné normy,“ uvedl Dalibor Novák z odboru rozvoje města.

Až do pondělí můžou lidé vůči plánu podat námitky.

JAN BOHÁČ