„Lípa byla vysazena u VIII. kostela. Součástí slavnosti, které se zúčastnilo 120 hostů, byla také duchovní chvilka k uctění památky zemřelých předků,“ informoval vedoucí památníku František Synek.