Kontrolovat průtok vody poté, co se teploty zvedly nad nulu, chodila například starostka Blatničky Jarmila Hrušková.

„Když jsem slyšela, jak hučí voda, tak jsem se chodila dívat na průtok. Naštěstí to bylo v pohodě,“ říká starostka obce, kterou o loňských prázdninách postihly přívalové deště.

Tehdy velké množství vody doslova vyrvalo betonové panely, které tvořily koryto potoka Svodnice, jež obcí protéká.

Rozvodněný potok se pak prohnal Blatničkou a zaplavil několik sklepů a garáží. Škody šly do milionů korun. Přesto se dnes mnoho nezměnilo a obavy z toho, že se bude situace z loňska opakovat, jsou na místě.

„Potok je na pozemku obce, ale spravuje ho Zemědělská a vodohospodářská správa, která však nemůže žádat o evropské peníze. My zase můžeme realizovat projekty na protipovodňová opatření jen na majetku obce,“ odkrývá jádro problému Hrušková.

Oprava zničeného koryta potoku Svodnice už je přitom oficiálně stanovena na čtrnáct milionů korun.

„V současné době vypisujeme výběrové řízení na projektanta, který dokumentaci zpracuje,“ uvedl k věci vedoucí pracoviště Zemědělské a vodohospodářské správy Hodonín Rostislav Jochman.

Kdy by mohla společnost peníze na opravu koryta získat a Blatničku tak zbavit velkého problému, však nedokázal odhadnout.

Pomůže pozemkový úřad?

Starostka Hrušková teď doufá, že se jí podaří získat až osm milionů korun na protipovodňová opatření díky pozemkovému úřadu v Hodoníně, který už má přichystaný velký projekt.

„Jsou hotové komplexní pozemkové úpravy. Pozemkový úřad může také požádat o evropské peníze a u nás v obci, na našem katastrálním území pak realizovat nějaké protipovodňové opatření,“ vysvětlila.

Ministerstvo pro místní rozvoj sice po loňských povodních a přívalových deštích slíbilo postiženým obcím pomoc, podle Hruškové však bylo nutné, aby měly obce zpracovaný projekt. Ten se Blatničce podařil až letos, a to na protipovodňové opatření u staré školy a Novosády, kde je zahájeno územní řízení.

Jedinými prostředky, které se tak do Blatničky po přívalových deštích dostaly, bylo zatím dvě stě tisíc, které obci bezprostředně po živelné katastrofě poslal magistrát města Karlovy Vary a s pomocnou rukou se na Hruškovou obrátil také starosta Sterého Lískovce.

„V obci udělali sbírku a vybrali asi osmadvacet tisíc korun,“ poděkovala Hrušková.

Lépe je na tom dnes Louka, které se podařilo peníze získat ještě v loňském roce.

„Na havárii, kterou jsme řešili po přívalových deštích, se nám podařilo sehnat peníze, takže jsme vše zabezpečili a provedli sanaci cesty,“ uvedla starostka Louky Anna Vašicová, podle které už dnes Louce zbývá pouze opravit mírně poškozené protipovodňové opatření.

„Všechny odtoky máme zabezpečeny a protipovodňová opatření, která jsme dělali, nám fungují. Sníh u nás teď už není, takže si myslím, že nám tato lokální záplava nehozí. Jsem moc ráda, že se nám to tak podařilo,“ uzavřela starostka.