Úplně poprvé se jim totiž otevřou sklepní prostory, které se nachází pod městským muzeem.

„Pod budovou bývalého měšťanského domu na náměstí Svobody ve Strážnici, ve kterém se dnes nachází muzeum, jsou rozsáhlé sklepní prostory, do nichž lze sestoupit přímo z muzejního průjezdu,“ uvedl vedoucí muzea Ivo Vratislavský.

V podzemí muzea se nacházejí celkem tři sklepy. Menší, umístěný ve směru pod náměstím, má barokní stlačenou klenbu. Po hliněné podlaze sestupové chodby je navíc možné dostat se i na druhou stranu podzemního prostoru, která je ukončena dalším malým sklípkem lichoběžníkového půdorysu s valenou cihlovou klenbou. Z něj se vstupuje do hlavního sklepa, nacházejícího vespod dnes již neexistujícího dvorního křídla.

„Podle stavebně historického průzkumu jde o velký sálový prostor zřejmě renesančního původu s lomovou klenbou, která je prolomena dvěma šachtovitými větracími okny,“ doplnil Vratislavský.

Městské muzeum sklepy poprvé zpřístupní v rámci Muzejní noci, která se uskuteční šestého června, a to v době od devatenácté do dvaadvacáté hodiny.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu výtvarných prací studentů Purkyňova gymnázia, která nese název Objekty. Při té vycházeli mladí umělci z knihy Strážnice, město pod bílou věží. „V této knize jsou legendy, ve kterých se objevují postavy, jako vodníci nebo bílé paní,“ vysvětlil profesor výtvarné výchovy na tamním gymnáziu Jaroslav Žák. Ten své studenty prvních a druhých ročníků do podzemních prostor přivedl, aby se při práci mohli inspirovat.

Sochy budou tedy v rámci Muzejní noci vystaveny a budou to buď postavy z legend, nebo příšery, které si studenti sami vymysleli.

Sám Žák ale přiznal, že zatím netuší jaký bude po skončení akce osud soch. „Jsou vyrobeny z nakašírovaného pletiva, které je namalované. Kdyby zůstaly v podzemí, tak se nejspíš rozpadnou,“ obává se.