„Při přednášce přiblížím nejvýznamnější archeologická naleziště, ale i dějiny archeologického bádání ve Strážnici a jejím nejbližším okolí. Lokality, které odkrývají svá tajemství již od začátku minulého století a které dodnes vzbuzují nebývalou pozornost, pak doplním o nejnovější odborné výzkumy archeologického oddělení Masarykova muzea, kterých jsem se účastnil,“ přiblížil obsah přednášky Šmerda.

Podle něj je zajímavá především koncentrace pravěkých a raně středověkých pohřebišť, které se však doposud podařilo prozkoumat jen minimálně. Navíc ve většině případů jen amatérským způsobem, protože archeologie byla tehdy na svém počátku.

„Strážnicko tvořilo zřejmě už před příchodem našich prvních slovanských předků jednu z centrálních sídelních oblastí s vysokým společenským a politickým významem, a to nejen v celomoravském měřítku,“ nastínil význam Strážnice Šmerda.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek osmého března v aule Základní školy Marie Kudeříkové. Začne v devatenáct hodin je určená všem zájemcům.