„Osvětlení v naší obci má už svůj věk, a tak přechod na moderní ledkové zářivky vítáme. Hlavním důvodem výměny je úspora peněz a energie,“ řekl tamní starosta Petr Markus. Podle něj obec novými světly ušetří víc něž polovinu dosavadních nákladů za svícení. Modernizace veřejného osvětlení vyjde Strážovické na necelé dva miliony korun, zhruba třetinu nákladů pokryje dotace. 

DENISA MAZOURKOVÁ