Na Integrované střední škole v Hodoníně nyní zájemci absolvují kurzy pro obrábění na číslicově řízených strojích. Ty mají pomoci zacelit trhlinu mezi vysokou poptávkou firem a nízkou nabídkou pracovníků kovooborů.

„Nedostatek těchto zaměstnanců je celorepublikový problém. V našem kraji je o to bolestnější, že úřad práce nabízí spoustu volných míst, ale přesto některé profese trpí kritickým nedostatkem pracovních sil,“ shrnul problematiku ředitel Úřadu práce Vladimír Šťáva. Tuto disproporci řeší i Integrovaná střední škola. „Náš obor mechanik – seřizovač je ze strany firem velmi žádaný.

Potýkáme se však s nezájmem ze strany rodičů,“ doplnila vedoucí kurzu Bohumila Tutovičová. Rekvalifikační kurzy pro CNC obrábění jsou součástí rozsáhlého projektu financovaného ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. „V první části projektu jsme vybudovali novou počítačovou učebnu vybavenou číselně řízenými stroji. Druhou fází je pořádání rekvalifikačních kurzů,“ vysvětlila Tutovičová.

Zájemce o školení dodává škole Úřad práce. Aktuální kurz je již druhým v pořadí, trvá pět měsíců a navštěvuje jej dvanáct zájemců z Hodonínska a Břeclavska. Většina účastníků je vyučena v příbuzných oborech. „Výuka nám hodně dává.

Pokud na to budu stačit, chtěl bych v oboru pracovat. Láká mě i programování,“ uvedl jeden z účastníků Josef Dohnálek, který je raritou, protože je původní profesí obchodník. Absolventi prvního kurzu byli při hledání zaměstnání úspěšní.

„Z deseti lidí, kteří ho úspěšně absolvovali, je osm lidí zaměstnáno,“ sdělila vedoucí kurzu. Od září začne ještě třetí kolo kurzů.