Také jim dá šanci zapojit se do péče o své okolí. To vše má přinést projekt Stromy napříč lány, který umožní propojit ovocným stromořadím tornádem postiženou obec Mikulčice a břeh řeky Kyjovky. „Sázet určitě budeme. Předpokládám, že v listopadu,“ sdělil předseda Hnutí Brontosaurus Podluží a mikulčický zastupitel Dalimil Toman.

Brontosauři uspěli v grantové výzvě Nadace Partnerství Sázíme budoucnost na podporu podzimního sázení stromů. Dotace činí téměř osmapadesát tisíc korun. A nejen to.

„V internetovém hlasování Stromy místo letáků získala mezi našimi zákazníky největší podporu trojice projektů: Stromy napříč lány na Podluží, revitalizace bývalé skládky ve Štěpánkovicích a pokračování loňského úspěšného projektu Za papír Sázíme stromy ve Zdislavě,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Čivrný, manažer udržitelnosti Makro Cash & Carry ČR. Společnost spolupracuje s Nadací Partnerství od roku 2010. Ta letos otevře zcela nový grant na obnovu regionů zasažených tornádem.

Jak Toman dále přiblížil, s brontosaury spolu s obcí, místními a Zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity plánují v Mikulčicích na podzim i další výsadbu v Mikulčicích, konkrétně na ploše bývalého parku Břízky. "Chystáme se také na obnovu zničené budovy klubovny tak, aby nejen brzy opět sloužila dětem, ale aby byla zároveň ukázkou budovy s provozem šetrným k přírodě," doplnil předseda.