Právě v období letních měsíců jsou pro vyprahlého poutníka či cyklistu tím nejcennějším nálezem. Přesto před nimi hygienici varují. Pití ze studánek s sebou totiž přináší velké množství zdravotních rizik. Často totiž mohou být kontaminované.„Studánky a prameny nemají ochranné pásmo, což v důsledku znamená to, že není zajištěná jejich ochrana před znečišťujícími látkami. Není ani splněný základní předpoklad pro vyhovující kvalitu vody," uvedla vedoucí odboru komunální hygieny Krajské hygienické stanice se sídlem v Hodoníně Jaroslava Švarcová s tím, že problém je také v tom, že studánky nikdo trvale neudržuje. Neprochází tedy pravidelnou kontrolou.

„Proto je nutné ctít pravidlo, že u neznámého zdroje vody, musí člověk předpokládat biologickou, mikrobiologickou, chemickou či jinou kontaminaci, a to i v případě, že výborně vypadá i chutná. Člověk totiž svými smysly přítomnost mikroorganismů ve vodě nepozná," doplnila hygienička.

Kromě bakterií a virů mohou vody studánek znečistit hnojiva, ale i odpadní vody ze žump, septiků a hnojišť. Ale i toxické látky, jako jsou pesticidy a rozpouštědla.

Pro ty, kteří si vody ze studánek dopřávají plnými doušky, to může znamenat nakažení závažnými chorobami, mezi které patří úplavice, hepatitida, či salmonela. Švarcová navíc varuje, že zatímco u zdravého jedince vše může skončit průjmovým onemocněním, u malých dětí a oslabených jedinců mohou být následky vážné.

Podle předsedy hodonínského Klubu českých turistů Květoslava Paška se ale zatím jeho členové při svých toulkách krajinou s žádným vážnějším problémem zatím nesetkali. Je to i proto, že se turisté snaží pití ze studánek vyhnout. „Když už při cestách na nějakou studánku narazíme, spíše si jen opláchneme obličej, osvěžíme se. Naši členové jsou už poučení, aby si nosili dostatečné množství vody. Za ta léta už jim to nemusíme ani připomínat, bývají dobře připravení," pousmál se Pašek.

Jediným místem, které hygiena k požití vody z pramene schvaluje, je vrt Kohůtek, ležící na katastru Dolních Bojanovic.

Kohůtek vznikl z průzkumového vrtu při vyhledávání podzemních zásob ropy a zemního plynu. Nachází se v hloubce sto třicet až sto padesát metrů. O kvalitu vody se starají právě Dolní Bojanovice.

Podle místostarostky obce Evy Rajchmanové, je vrt mezi lidmi velmi oblíbený. „Pro vodu si k němu nejezdí jen lidé od nás, ale i z poměrně širokého okolí. Kontroly provádíme dvakrát do roka a jsou dlouhodobě v pořádku," sdělila místostarostka.

Kohůtek podle ní před lety prošel rekonstrukcí, na kterou obec získala grant. Na opravu ale přispěly právě i okolní obce. Opravil se jak vrt, tak i jeho okolí. „O místo se po celou dobu staráme. Naši pracovníci tam jezdí sekat trávu či vysypávat koše. O Kohůtek se chceme starat i nadále," uzavřela Rajchmanová.

Studánky jsou ale nejen na Hodonísku poměrně rozšířené. Jen server estudanky.cz jich v regionu eviduje osmadvacet.

Občanské sdružení Tri kaměně z Kuželova zase každý rok v květnu pořádá otvírání studánek. Letos se tato tradiční akce konala již po deváté.