„Nejvíc se mi líbilo to, že se přednášející zeptaly na důvody kouření a chtějí pomoct některým, kteří už dlouhodobě kouří nebo mohou už v tomto věku brát drogy. Líbilo se mi také to, že se nás snažily do výkladu zapojit," říká členka vítězného týmu Karolína Kosířová z 8. B. Tu nejvíc zaujal výklad o asertivním chování neboli umění říci slušným způsobem „ne".

Kromě tohoto stanoviště měli její spolužáci k dispozici další tři zajímavé zastávky, kde je pracovnice Státního zdravotního ústavu (SZÚ) seznámily postupně s riziky kouření cigaret, požívání alkoholu a dalších drog, jako jsou káva, čaj, extáze, lysohlávky, pervitin, marihuana, toluen nebo heroin. „Žáci často přeceňovali pravděpodobnost vzniku závislosti u marihuany. Naopak často podceňovali rizika vzniku závislosti na tabáku a alkoholu," upozornila lékařka z Oddělení podpory zdraví SZÚ Veronika Šikolová. Podle ní mají v současnosti děti končící základní školy nejčastěji problémy s legálními drogami, jako jsou tabák a alkohol.

Překvapením na dalším stanovišti byla spotřeba cigaret některých žáků. Jeden dokonce uvedl, že vykouří až krabičku denně. To hbitě vedoucí tabákové sekce Sylva Štajnochrová přepočítala na téměř sedmnáct tisíc korun ročně. „Myslím si, že jde i o to, aby takto slovně trumfli spolužáka, aby se cítili co nejvíc dospěle. Přitom o negativních účincích kouření vědí poměrně dobře sami. I v jejich závěrečném hodnocení těch negativních účinků kouření je vždy méně než pozitivních. Překvapuje mě, že kuřáci nedokáží leckdy vymyslet jediný pozitivní účinek kouření," svěřila se Štajnochrová.

To potvrdil i Jaroslav ze soutěžní skupiny Kuřáci. „Překvapilo mě, že jsme měli nejvíc minusů u kouření, a ne kladů. Přitom už velká část naší skupiny má s kouřením zkušenosti," sdělil Jaroslav.

Na alkoholové patnáctiminutové zastávce školáky nejvíc zaujaly brýle, které jim měly přiblížit, jaké obtíže má podnapilý člověk se zrakem. Kromě očí lihoviny útočí ale i na játra, žaludek či mozek.

Zdravotnice spolupracují na Dnu bez tabáku s hodonínským Zdravým městem. „Účelem je, aby lidé už od mládí věděli, před čím se mají bránit a chránit. O den dříve jsme připravili pro mateřské školky pohádku Cigaretka Retka," přiblížila další akci Dne bez tabáku koordinátorka Zdravého města Ivana Hájková.

Interaktivní hra Jak se nestát závislákem se zamlouvala i třídnímu učiteli Karlu Vančovi. „Do Dne bez tabáku se zapojujeme i u nás ve škole, a to výtvarnými nebo literárními pracemi. Taky si zveme zdravotníky, aby žáky informovali," uvedl Vanča. Ten se s cigaretami u studentů setkává často. „Žel některé děti mají negativní vzory a myslí si, že cigareta posílí jejich sebevědomí," dodal kantor.